Fokus på ballastvand

Fokus på ballastvand

Demokraterne efterlyser oplysninger om udenlandske fartøjer dumper ballastvand i grønlandske farvande
– Er Naalakkersuisut i besiddelse af data, der belyser de miljømæssige konsekvenser og virkninger, når udenlandske fartøjer dumper deres ballastvand i grønlandsk farvand? Sådan spørger Anda Uldum, Demokraterne i et paragraf 37 spørgsmål til naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Anthon Frederiksen.

Han vil have klarhed om, om ballastvandet fra andre biosfærer kan rumme arter og/eller organismer, der kan udgøre en fare for den hjemlige fauna – dette i form af en evasiv spredning i den grønlandske biosfære?

Anda Uldum ønsker også at vide, om Naalakkersuisut i den sammenhæng ser et eventuelt behov for, at overveje tiltag, der kan begrænse de mulige miljømæssige risici ved en forøgelse af skibstrafikken.

Han begrunder blandt andet sin forespørgsel med:
– Det er kendt, at vores evner til at flytte varer og mennesker til vands og i luften kan medføre, at sygdomme spredes og at dyr omplantes i biosfærer, hvor de ikke har hjemme naturligt.

– Det forekommer mig ganske sandsynligt og rimeligt at antage, at organismer kan overleve i ballastvand for derefter at blive transporteret mange kilometer væk fra deres oprindelsesmiljø.