Flere invasive arter i den danske natur har vundet

Flere invasive arter i den danske natur har vundet

Trods kampen, mod tusindvis af uønskede dyr i den danske natur, har været meget målrettet, synes kampen alligevel tabt, siger flere organisationer og biologer til Jyllands-Posten.

For eksempel er det nærmest umuligt at slippe af med bestanden af mårhunde, der nu tæller flere end 3000 i Danmark. Et antal der efter flere eksperters mening kun vil stige i de kommende år. Samme problematik er der omkring den sortmundet kutling, der også nu har bredt sig eksplosivt kystnært, siden den første gang blev observeret i vores farvande.

Biolog Hans Erik Svart fra Miljøstyrelsen erkender, at kampen mod flere arter formentlig er tabt. Han mener ikke det er muligt helt af udrydde disse invasive arter, men man prøver dog fortsat på at holde bestanden nede på et acceptabelt niveau. Hvis man stoppede initiativerne med at regulerer, ville antallet af disse uønskede arter blot stige endnu mere, forklarer Hans Erik Svart videre.

Det samme kan seniorforsker Jane Behrens fra DTU Aqua konstaterer omkring den sortmundede kutling, der oprindeligt stammer fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav, og siden har udvidet sit område til også at dække de danske farvande, hvor den spreder sig med cirka 30 kilometer om året. Hun mener heller ikke vi kommer af med den. Tal fra fiskere i de sydlige farvande, tæller fangster op mod 80 til 100 tons om året og Jane Behrens forklarer videre, at fiskere herfra i perioder udelukkende fanger kutlinge, når der ellers fiskes efter ål og fladfisk.

Jyllands-Posten skriver, at mens myndighederne kæmper mod uønskede arter, banker flere invasive arter på døren til Danmark. EU’s liste over uønskede dyr og fisk i Europa, viser at ud af 49 arter, findes de 19 allerede i Danmark.

EU-listen udkommer engang i det nye år.

En række af de invasive arter skaber store problemer for vores hjemmehørende danske natur og har samtidig også store økonomiske konsekvenser for erhvervene. Derfor er det nødvendigt at bekæmpe eller forsøge at regulere og eller kontrollere udbredelsen af disse arter. Noget som biolog hos Dansk Ornitologisk Forening Knud Flensted gerne ser ske noget tidligere i forløbet, når en invasiv art opdages.

Kilde: JP.dk FiskerForum.dk