Fjordfiskernes udfordringer

Fjordfiskernes udfordringer

Fiskeriet er en lise for sjælen. Sådan har de fleste danskere opfattelsen af Dansk Fiskeri, når man en tidlig morgen ser en kutter sætte kurs og solen stå op, mågerne giver deres første hæse skrig til lyden af motoren der taktfast sætter fart på båden, der klukker gennem vandet, på vej ud for at røgte de første garn.

Virkeligheden er en helt anden i dag. I en ny rapport fra Center for Maritim Sundhed og Samfund ved Syddansk Universitet, påpeger Cand. Psych. Og seniorforsker Jørgen Møller Christiansen, at danske fiskere dagligt kæmper med uforståelige regler og uensartet kontrol samt trængt økonomi og direkte mistrivsel.

Hvordan er det kommet så vidt

Fiskerne føler sig presset, ikke kun af uforståelige og bureaukratiske regler, men i lige så høj grad af ydre omstændigheder. Det kan være som i Ringkøbing Fjord hvor Skjern Å Laksens venner, med god hjælp fra DTU, giver offentligheden opfattelsen af, at sports- og lystfiskerne stadigvæk kan generere store væksttal for regionen, med helt op til 14,6 mio. kroner i direkte afledte indtægter, til følgeerhvervene på land.

Tal som ingen hold har i virkeligheden, som FiskerForum.com sammen med fisker Kurt Kristensen har tilbagevist i artiklen ”Fjordfiskerne undre sig over tallene omkring Skjern-Å Laksen”.

Frygten hos Fjordfiskerne er, som man har set det omkring Odense Fjord, hvor fiskeriet nærmest er umuliggjort pga. restriktive regler om garnfri zoner. Hvilket Fjordens fiskere også frygter kan ske for Ringkøbing Fjord.

Forkerte tal fordrejer virkeligheden

Fremtidsudsigterne for erhvervs- og bierhvervsfiskeriet ser heller ikke lyse ud, når man i dagspressen og på TV ser vores Miljøminister tone frem på skærmen og udtale at nogle af de tiltag som ministeriet har taget, kommer de ca. 500.000 lyst- og fritidsfiskere til gode. En åbenlys fejl, da de officielle tal for fritids- og lystfiskere af NaturErhvervsstyrelsen kun er halvt så store, nemlig 200.000 til 300.000 fritids- og lystfiskere, inklusive unge og pensionister. Men, som sammen med alle andre overdrivelser fra dette fritidssegment, giver vores folkevalgte det indtryk, at det måske bedre kan betale sig at støtte et hobby erhverv end et hårdtarbejdende fiskerierhverv.

Af de mere kendte trusler mod fjordfiskeriet, er de sultne sæler ved slusen til Ringkøbing Fjord og de ligeså altædende Skarver, som i store flokke hurtigt kan tynde ud i mængden af fisk i Fjorden. En anden og ligeså stor konkurrent til Fjordfiskerne, er torsken som i betydelige mængder har været i Fjorden i hele april måned, fortæller Kurt Kristensen til FiskerForum. ”Vi har dagligt fanget omkring en til to kasser torsk i størrelsen fra store 4`er torsk til mindre 3´er torsk. Torsk som selvfølgelig er genudsat nænsomt, men som i denne mellemstørrelse spiser dobbelt op sin egen vægt om dagen og som derfor også udgør en, dog mindre konkurrent til vores fiskeri.”

Fisker Kurt Kristensen henviser også til de ændrede sluseregler, hvor man er gået fra 8 promille for år tilbage, til 12 promille i saltindhold og som med den nye praksis omkring slusen, med overvejende vandudskiftning i nattetimerne, øger strømmen ind i fjorden, hvorved der kan forekommer saltlommer i Fjorden, som igen giver nogle fiskearter et saltchok, som de ikke kan overleve. Et problem som fjordfiskeren har set været stigende de senere år.

Lad os værne om vores Fjordfiskeri, der er med til at give os daglige friske forsyninger af fisk og som skaber liv og en god hyggelig atmosfære på de små fjordhavne Fjorden rundt. Et hververv som turisterne er vilde med og som lokale ikke kan undvære.

FiskerForum.com