Fiskeri med snurrevod

Fiskeri med snurrevod

Se hvordan man fisker med snurrevod, og lære mere om sikkerheden omkring dette.