FiskerForum Magasinet er på gaden

FiskerForum Magasinet er på gaden

Under overskriften »bliv klogere på dansk fiskeri«, går FiskerForum Magasinet nr. 5-2016 i luften med nærværende og dybdegående artikler omkring fiskeriet.

I dette nummer af Magasinet kigger vi lidt på de udfordringer, som danske fiskere slås med til dagligt. Invasive arter, der ændrer fiskeriet i de områder de befinder sig i. Den sortmundede kutling er fisken vi aldrig slipper af med igen. Den spreder sig med ca. 30 kilometer om året og har stadigt store områder i dansk farvand, hvor fødemulighederne for denne invasive art er store. So – if you can’t  beat them – eat them. Magasinet kigger lidt på mulighederne her sammen med kokken og medindehaver af restaurant Inspire, Søren West.

Konkurrencen i fiskeriet kommer ikke kun fra de invasive arter, men også fra naturen selv, der med et stadigt stigende antal sæler, skarv og marsvin, udgør en ikke helt ubetydelig risikofaktor. Ligeledes har fiskefri zoner og natura 2000 områder begrænset fiskeriet, ligesom forurening og fiskeregulerende forordninger fra EU og ufleksible bureaukratiske regler, også har været en ikke ubetydelig udfordring for fiskerne.

Men på trods af alt dette giver fiskeriet fortsat en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse for mange med det frie liv og de åbne vidder på havet.

Mange har fortsat en klippefast tro på erhvervet, og der bygges nyt og unge fiskere hjælpes ind i fiskeriet, så branchen får tilført nyt »blod«. Vi følger i Magasinet den unge fisker Mads Nielsen om bord på S 45 Sønderstrand, der sammen med rederiet »Gitte Henning«, har rigget en helt ny »Bredgaard båd« til fiskeri efter hummer og fladfisk.

Alt i alt et Magasin, der giver viden og indsigt samt en god historie med på vejen.

Vi du være helt sikker på at få FiskerForum Magasinet i hænderne, kan du gratis abonnér på magasinet om dansk erhvervsfiskeri, du betaler kun for portoen. Du kan tilmelde dig her.

God læselyst

FiskerForum.dk