Fiskekvoterne for 2018 på plads

Fiskekvoterne for 2018 på plads

Efter over to dages forhandlinger nåede EU’s ministerråd her til morgen frem til en aftale om fiskerimulighederne for 2018. Der er tilfredshed i dansk fiskeri med aftalen om fiskekvoter for 2018 for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. En aftale, der overordnet set giver fiskeriet fortsatte vækstmuligheder i det kommende år og er i overensstemmelse med den biologiske rådgivning.

– Fiskerne får højere kvoter for flere vigtige bestande. Udviklingen i kvoterne afspejler den positive bestandsudvikling, som fiskeriet oplever i disse år. Fangstmulighederne giver mulighed for vækst hos de danske fiskere, når vi ser på Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det er godt for de havne og lokalsamfund, hvor fiskeriet holder til, fremhæver Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, som samler de danske erhvervsfiskere. Umiddelbare beregninger fra Danmarks Fiskeriforening PO viser, at kvoteændringerne giver plads til, at omsætningen i konsumfiskeriet samlet set kan vokse med 5 til 8 pct. Landingspligt og forestående Brexit bekymrer fiskerne EU indfører i disse år landingspligt i fiskeriet. Det afspejles fx i kvoterne for torsk i Skagerrak og Nordsøen for 2018. Landingspligten indebærer, at fiskerne skal bringe al fangst af en bestand i land, uanset størrelse og kvalitet. Dette indføres for alle bestande under kvoter i 2019.  Samtidig er det i 2019, at Storbritannien forventes at udtræde af EU, hvilket kan få store konsekvenser på fiskeriområdet. – Træerne vokser dog som bekendt ikke ind i himlen. Det er godt for fiskeriet, hvis 2018 kan vise sig at blive et stabilt år for dansk fiskeri, for i 2019 venter store udfordringer med Brexit samtidig med, at EU indfører landingspligt for alle kvoterede arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det er klart, at så store forandringer på samme tid skaber bekymring hos de danske fiskere, siger Svend-Erik Andersen. Ål og Østersøen Hvor aftalen om fiskerimuligheder giver et godt grundlag for dansk fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2018, står den samtidig i kontrast til de seneste års udvikling i Østersøen. Her besluttede Ministerrådet tidligere i år at fortsætte med meget lave kvoter for torsk og indførte lukkeperioder i Østersøen, samtidig med at der også blev skåret kraftigt i vest-sild. Oven i det har Ministerrådet netop besluttet at der skal være en 3 måneders lukkeperiode for ålefiskeri. og også det rammer fiskeriet i Østersøen og indre danske farvande katastrofalt hårdt. – Vi bliver naturligvis bekymret i fiskeriet, når en bestand udvikler sig i den forkerte retning, for det er vores levebrød, som det går ud over. Vi oplever dog ikke i dansk fiskeri, at ålen er truet og skulle være forsvundet. Vi havde håbet, at Kommissionen og Ministerrådet ville komme til fornuft omkring forvaltning af ål. Både den danske minister og den svenske minister har kæmpet bravt for hjælpe ålefiskerne, men desværre med begrænset succes. Det hjælper ikke ålen at lukke for det gennemkontrollerede og traditionsbundne ålefiskeri, som fx generationer af danske bundgarnsfiskere har drevet, siger Svend-Erik Andersen. – Vi må nu finde ud af, hvordan vi hurtigst muligt kan hjælpe fiskerne i de indre danske farvande – for mange fiskere er trængt pga forvaltningen for torsk og nu også af ål, siger Svend-Erik Andersen.