Fiskegenetikere DNA-tester den grønlandske torsk

Fiskegenetikere DNA-tester den grønlandske torsk

En genetisk test udviklet på DTU Aqua, kan være med til at beskytte den grønlandske torsk.
Anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd ICES er at man ikke fisker efter torsk, der har gydt i havet, da fisken her er en truet art, hvorimod torsk fra de grønlandske fjorde ikke er truet. Men da det er svært at skille fjord- og havtorsk ad, da de indimellem optræder sammen, kan der nu rådes bod på dette med en ny moderne genteknologi.

Professor Einar Eg Nielsen fra DTU Aquas fiskegenetik-gruppe fortæller, ” fisk er genetisk tilpasset til deres miljø, ved at æg og larver har en størrelse, så de har størst mulige chancer for at overleve under de forhold, der er der, hvor den pågældende bestand nu gyder. Så fisker man en bestand op, så kan den ikke bare erstattes af en anden.”

Interessen for hvor mange torske bestande der er i Grønland, giver mulighed for bedre at beskytte torsken og forvalte den samt regulere fiskeriet bæredygtigt. En unik bestand af torsk er netop fundet ved at prøver, indsamlet af Grønlands Naturinstitut og af lokale grønlandske fiskere, har påvist denne. Der findes ellers mindst fire bestande af torsk i de grønlandske farvande, tre som gyder her og den sidste bestand, er en islandsk gruppe, som indimellem opholder sig i Grønlandske farvande, men som dog ikke gyder her.

Resultaterne af testen er en væsentlig årsag til at ICES for 2013, har kunnet anbefale en kvote for fiskeriet på indenskærs torsk på 8.000 tons

Indtil nu har man nødtvunget måtte forbyde fangster af grønlandske torsk, trods den indenskærs torsk har været i kraftig vækst de sidste mange år. Biolog Rasmus Berg Hedeholm, Grønlands Naturinstitut, fortæller: “Den indenskærs torsk har været i fremgang de seneste fire-fem år. Men fordi man ikke hidtil har kunnet vise, at fiskene tilhørte forskellige bestande, har man for at beskytte den pressede udenskærs torsk indtil nu frarådet alt fiskeri på alle grønlandske torsk.”

Den nye gentest glæder den grønlandske fisker- og fangerorganisation KNAPK, som næstformand Tønnes Kaka Berthelsen fra Nuuk fortæller, ” Blandt fiskerne har vi hele tiden ment, at der var forskel på den kystnære torskebestand og de udenskærs fisk, og det er nu blevet bekræftet af biologernes undersøgelse. Det betyder, at vi med god samvittighed kan anbefale, at man øger kvoten på de indenskærs fisk.”

Postdoc Nina Overgaard Therkildsen, DTU Aqua, som har skrevet ph.d.-afhandling om den grønlandske torsk i klimaperspektiv, fortæller om en lyntest, ” at målet er at udvikle et panel, der er hurtigt, billigt og praktisk kan afgøre om en torsk er en vestkyst- eller en østkyst-torsk, akurat som man gør i laksefiskeriet i Nordamerika.”

Fakta om Grønlands Klimaforskningscenter
De oprindelige undersøgelser af de grønlandske torskebestande er finansieret af Grønlands Klimaforskningscenter og Styrelsen for Forskning og Innovation. Ved at undersøge, hvordan torskens udbredelse har varieret i forhold til blandt andet temperatur, saltholdighed eller udbredelsen af rejer, kan man få bedre redskaber til også at forudsige, hvordan den vil klare sig i fremtiden i grønlandske farvande, hvor den lever på nordgrænsen for sit udbredelsesområde. Østersøens torsk blander sig også for eksempel for at få svar på, hvorfor der kan fanges torsk i den vestlige Østersø, selvom bestanden er i bund. Mistanken er, at det er fisk fra den østlige Østersø, hvor torsken har det bedre, som er på strejftog i vest og dermed forvirrer billedet. Så nu er fiskegenetikerne fra DTU Aqua blevet bedt om at undersøge, hvordan torsk fra den østlige Østersø bidrager til fiskeriet i den vestlige Østersø.