Fiskbestånd och bottenmiljö vid svenska västkusten 2004-2009

Fiskbestånd och bottenmiljö vid svenska västkusten 2004-2009

effekter av trålgränsutflyttning och andra fiskeregleringar
En ny rapport från Fiskeriverket visar att de åtgärder som införts för att vända den negativa trenden för kustfisken på västkusten ännu inte lett till några förbättringar. Att få tillbaka de kollapsade lokala torskbestånden kan ta mycket lång tid. Positivt är emellertid att överlevnaden av ungfisk ökat.

Författare

Mattias Sköld, Henrik Svedäng, Daniel Valentinsson, Patrik Jonsson, Patrik Börjesson, Johan Lövgren, Hans C Nilsson, Anders Svenson, Joakim Hjelm