Fisk vil blive mindre og mindre

Fisk vil blive mindre og mindre

Tidskriftet Nature Climate Change kommer i deres sidste nummer med en dommedagsprofeti, i form af en undersøgelse der redegør at fisk med stor sandsynlighed bliver fysisk mindre og mindre, som følge af den globale opvarmning.
Den globale opvarmning og dermed de stigende vandtemperaturer, vil ifølge rapporten skrumpe og reducere fiskenes størrelse, for helt op til 600 forskellige arter, der er i risikogruppen. Det kan betyde at fisk vil svinde i størrelse og vægt med op til 24% i perioden 2000 til 2050, som følge af udledningen af drivhusgasser der resulterer i øget temperature på jorden og i verdenshavene.

Processen forstærkes kun yderligere af faktorer som overfiskning og forurening, der sammen med den stigende temperatur, kun forværrer og forringer verdens fødevaretilstand. Ændringerne forventes at få store uoverskuelige konsekvenser for fødevareproduktionen, fiskeriet og den globale tilgang til protein leverancerne, som verdenshavene i dag er storleverandør af, viser undersøgelsen i Nature.

Livet i havene vokser afhængigt af temperaturen i havene, af iltindholdet i vandet samt fødetilgangen. Selv en mindre stigning i vandtemperaturen vil få fisk til at kæmpe for at få ilt nok gennem gællerne og vil som konsekvens få fiskene og livet i oceanerne til at tilpasse sig.

Færre og mindre fisk vil give ringere fangster for fiskerne, som igen vil føre til højere priser hele vejen igennem. Madomkostningerne er i forvejen steget kraftigt de seneste år, blandt andet pga. sommerens tørke mange steder i verden, så balancepunktet ser ud til at komme ud af ligevægt.

Kilde: Nature Climate Change
FiskerForum.com