Farlige udslip i Nordsøen bliver ikke offentliggjort.

Farlige udslip i Nordsøen bliver ikke offentliggjort.

Den britiske avis The Guardian har fået adgang til regeringens liste over udslip i løbet af de seneste to år. Dokumenterne sætter navn på de virksomheder, der var ansvarlige for over 100 udslip i 2009 og 2010.
Udledning af olie og gas fra platforme i den britiske del af Nordsøen finder sted gennemsnitligt en gang om ugen, rapporterer bladet.

Mange af udledningerne udgør en  potentiel risiko, men er ikke blevet rapporteret til de respektive myndigheder.

Udledningerne  er så store, at de umiddelbart undergraver olieselskabernes løfter om at gøre alt for at beskytte miljøet og havet omkring dem, skriver The Guardian.

Ifølge den britiske avis, er Shell blandt de værste. De to platforme, som har indberettet de højeste udledninger i den periode,  ejes af henholdsvis Shell og franske Total.

Afsløringerne svække den britiske regerings troværdighed i deres støtte til olieselskabernes drømme om at bore i de arktiske områder, siger avisen

Udledning af olieforurenet vand til Nordsøen fra de danske produktionsplatforme, har også været et problem i mange år. I 2006 blev der vedtaget en revideret offshore handlingsplan, der skulle tage hånd om problemet og nedsætte udledningerne, men en nylig foretaget status viser desværre at der er langt endnu.

Hvorfor nu interesserer sig for udledning af olieforurenet vand. Ifølge Miljøstyrelsens tal, vil koncentrationer på 0,1 – 1 ppm (parts per million) opløste oliekulbrinter eller mellem 0,1 – 1 milligram opløste kulbrinter pr. liter vand, være skadelige overfor de tidligste stadier af marine dyrs livsforløb, æg og larver. En konklusion taler for sig selv.