Færre norske rejer giver øget priser
Priserne her i begyndelse af sommeren, har allerede nået et rekordniveau.

Færre norske rejer giver øget priser

Priserne på rejer havde allerede i begyndelse af sommeren,  nået et rekordniveau. En stigning i prisen, der er lidt forud for det sædvanlige, men bestanden af rejer i Skagerrak er også ifølge de norske rejefiskere lavere end i mange år. Udbud og efterspørgsel virker især og også her, hvor der er flere  købere til færre rejer.

 

Rejebestanden er efter de seneste opgørelser på det laveste niveau siden 2012, og priserne på ferske rejer forventes da også at komme endnu højere op. H-Avis.no skriver da også, at årets rejebestand nu næsten er nede på samme niveau som for syv år siden, da man målte den laveste bestand af rejer, siden overvågningen begyndte, fortæller forsker Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet. Kvoteanbefalingen er justeret ned med næsten 30 procent, oplyser instituttet videre og det er i virkeligheden en betydelig nedgang, udtaler Søvik til avisen. Søvik mener også at der skal noget til for at forvaltningsmyndighederne i Norge og i EU ikke vil følge anbefalingen fra ICES (Det internationale Havforskningsråd.

 

Den norske ekspert fortæller videre, at rejebestanden svinger meget, men at den har været langt højere end den er nu. Flere forskere erkender, at man ikke ved hvorfor bestanden af rejer er gået så kraftigt ned de sidste par år, men ringe tilgang af føde og et varmere havmiljø, kan være faktorer som kan have haft afgørende indvirkning på opvækstvilkårene for rejerne. Dog mener Søvik ikke at der er risiko for at rejerne pludselig forsvinder, men nordmændene må belave sig på, at skulle importerer rejer sommeren over, når efterspørgslen efter rejer er størst.