Færøsk patenteret olie separeringsystem –  Oil Conveyor

Færøsk patenteret olie separeringsystem – Oil Conveyor

Olie vandseparering på stort set alle type skibe er et miljømæssigt problem, og kræver unik rensning, af det forurenet bundvand inden udledning, for at overholde myndighedskravene.
Historie
Oil Conveyor er en videreudvikling af den første prototype, der blev designet og bygget for fire år siden på Færøerne ved chefingeniør Kaj Joensen.

Idéen var at udvikle et produkt, der ville hjælpe med at løse problemet med olie forurenet bundvand fra skibe, da dette har vist sig at være et stort miljømæssigt problem, økonomisk såvel som miljømæssigt.

Problem
I et skibs maskinrum, har man nederst vandopsamling også kaldet sumpen, som indeholder vand fra kølen, rengøringsvand, små lækager fra motoren, olie og filterslam samt rest væsker fra reparationer. Dvs. bundvandet indeholder alt fra olier, sæbe og andre miljøskadelige kemikalier.

Problemerne med dette bundvand er:
• At olien flyder på overfladen, og udgør derved en potentiel og betydelig fare for brand i maskinrummet og vil i givet fald en brand opstår, fylde maskinrummet med giftig røg og flammer i løbet af få sekunder.

• Olie-dampe i maskinrummet er skadelige at indånde og dermed usunde for besætningen.

• Der er alvorlige risiko for forurening, i forbindelse med en større lækage, hvor skibet skal pumpes og lænses med det samme.

• Bortskaffelse af bundvandet medfører ofte store økonomiske omkostninger, da hovedparten af de mængder, der pumpes op, er vand i stedet for olie. Dette kan anspore svage sjæle, til at pumpe bundvandet i havet i stedet for at rense vandet.

Produkt
Oil Conveyor systemet fungerer som et transportbånd, der flytter olie fra et sted til et andet. Dens primære opgave er at rense bundvandet fra sumpen og separerer det fra i en tank.

Systemet virker med absorberende filter mopper, fremstillet af polypropylen som tåler op til 115 gr. C., disse er fastgjort på et gummi bælte, som indsamler op til 11 liter olie i timen fra lænse overfladen, mens det resterende og rensede vand returneres til kølen / sumpen.

Forsøg med Oil Conveyor har vist, at filteret har en levetid på mere end et år, uden at filter moppen mister mærkbar sugekapacitet. Båndets hastighed er omkring 1 meter / min.

Da prisen for at afleverer olie på havnene er beregnet pr. liter, er det økonomisk fornuftigt at holde olien fri for vand. Nogle skibe har draget økonomisk fordel af at installere et forbrændingsanlæg, der udnytter affaldsolien til i stedet at give varme til skibet. Men for at dette forbrændingsanlæg kan arbejde optimalt, skal olien være fri for vand.

Separeringsystemet, som filtrerer det resterende vand fra olien, inden olien pumpes ind i en specielt installeret tank kan endvidere kontrollere systemet, så maskinen fungerer korrekt. Vandet returneres til kølen.

Den eneste elektroniske del, som systemet indeholder, er et varmekabel som er viklet omkring tanken. Adskillelsen af olie og vand er endvidere tyngdekraft kontrolleret.

Da et skibs maskinrum ofte er meget trangt, nødvendiggør dette en høj grad af fleksibilitet. Transportbåndet er derfor blevet udstyret med diagonale stilleskruer, der gør at remmen kan justeres i vinkler fra 90 til 140 grader.

En stilskrue er monteret på siderne af transportbåndet, som gør det muligt at justere bæltet sidelæns. Justeringen er nødvendig for at få gummibåndet til at køre lige på rullerne og derved undgå at båndet køres af.

Olie transportbåndet er designet til at være både elektronisk og hydraulisk drevet. Elektronisk styret, når der opereres omkring åben køl og hydraulisk drevet, når der opereres i lukket sumptanke.

Elektrisk kredsløb
Oil Conveyor indeholder et strømforsynings kabinet, der indeholder et varmekabel, en motor og en pumpe samt en sikkerhedsafbryder, som giver signal til at stoppe maskinen, når den aktiveres.

Tests og sikkerhed
Oil Conveyor systemet er testet i henhold til IACS standarder og forskrifter (The International Association of Classification Societies). Udstyret er afprøvet på den maritime afdeling af Delta i Danmark, hvilket er et akkrediteret test-center og et af de førende i Skandinavien.