Færøerne og Grønland også enige om fiskeriaftale

Færøerne og Grønland også enige om fiskeriaftale

Der er gensidig enighed om en udvidet fiskeriaftale mellem de to nordatlantiske lande, Færøerne og Grønland. Aftalen er nu faldet på plads, så grønlandske fiskere kan fiske i færøsk farvand og vice versa. Aftalen indvarsler et tættere samarbejde.

Det oplyses fra det Grønlandske Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug at der i aftalen, som er gældende for hele 2016, forhøjes Grønlands kvote på sild i færøsk farvand med 400 tons til 2.500 tons sild. Ligeledes fastholdes Grønlands adgang til at fiske sin internationale blåhvilling kvote i færøsk farvand. Derudover har Grønland som noget helt nyt fået en blåhvillingskvote i færøsk farvand på 8.000 tons.

Færøernes adgang til fiskeri i grønlandsk zone udvides med 475 tons brosme og 475 tons torsk til linefartøjer i Østgrønland.

Der er status quo på eksisterende kvoter, men ændres nu fra forsøgsfiskeri til regulært fiskeri. Derudover har de færøske fiskere fået tilladelse til at udføre forsøgsfiskeri efter krabber, udenskærs i Østgrønland.

Stor tilfredshed med aftalen fra begge sider.

Både de grønlandske fiskere og redere samt repræsentanter for fiskeindustrien, som deltog i forhandlingerne, vurderer samlet med Det Grønlandske Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at resultatet og udvidelsen af fiskeriaftalen med Færøerne er meget tilfredsstillende.

Selvstændig medlemsskab i NEAFC

Færøerne og Grønland samarbejder om medlemsskabet i NEAFC(North East Atlantic Fisheries Commission) men landene er enige om at arbejde for, at landene kan få selvstændigt medlemsskab og ikke igennem Danmark, som situationen er i dag.