Færøerne får ny fiskeripolitik fra 1. januar 2018

Færøerne får ny fiskeripolitik fra 1. januar 2018

Hele to gange skulle forslaget fremlægges for lagtinget – og dertil skulle der laves adskillige ændringer – inden det i går aftes lykkedes at få forslag om ny fiskeripolitik stemt igennem i det færøske lagting.

Afstemningen fandt sted tirsdag aften, hvor forslaget fik 18 stemmer for og 15 imod. Forinden blev der stemt om adskillige ændringsforlsag fra oppositionen, men ingen af disse fik flertal, og faldt derfor. Det betyder, at Færøerne – efter et helt års ophedet politisk debat – får en radikalt ændret fiskeripolitik fra 1. januar 2018. Den nye lov afløser den nuværende, som har virket siden 90’erne. Den største ændring for færøsk fiskeri bliver, at en betragtelig del af rettighederne til at fiske fremover skal sælges på auktion. Dertil kommer skrappere antitrust-regler samt, at 8,5 procent af de samlede kvoter bliver afsat til såkaldte udviklingskvoter. Når det gælder fiskeri i færøsk farvand, skal kvoter afløse den nuværende ordning med fiskedage, men denne ændring træder først i kraft 1. januar 2019. Tilfreds minister Den færøske fiskeriminister, Høgni Hoydal, var naturligvis tilfreds med resultatet. Men han indrømmer gerne, at hele forløbet har været meget krævende: “Ikke kun for mig, men også andre – og især alle embedsfolkene, som har arbejdet med lovforslaget. Dette forslag introducerer nye procedurer for færøsk fiskeri, og selv om det endelige forslag ikke var så radikalt som oprindelig planlagt – og selv det ikke lykkedes at opnå bred enighed i Lagtinget, så er jeg tilfreds,” sagde Høgni Hoydal til VP.fo. Det er dog højst usikkert, om den nye fiskeripolitik får lov til at træde i kraft uden drama. Flere redere har nemlig tidligere truet med at lægge sag an imod det færøske fiskeriministerium, idet de mener, at ministeriet begår lovbrud ved at fratage dem deres nuværende rettigheder til at fiske.