Færinger fiskede 586.000 tons i 2016

Færinger fiskede 586.000 tons i 2016

Den netop færdiggjorte opgørelse over færøsk fiskeri i 2016 viser, at færøske fartøjer fiskede ialt 586.000 tons i løbet af året. Det var omtrent det samme som i 2015, og fire femtedele var pelagiske fiskearter.

Tallene er blevet fremlagt af den færøske statistik, Hagstova.

Sammenlignet med 2015 har det været størst stigning i fangsten af sild, som er vokset med 13.000 tons. Største fald har været i fangsten af lodde og makrel – et fald på henholdsvis 21.000 og 12.000 tons.

Store fangster af blåhvilling

Siden 2012 er fangsterne øget med hele 200.000 tons, og lå tæt på rekordåret i 2006, hvor der blev fisket 623.000 tons. Den største årsag til væksten er, at fangsten af pelagiske fiskearter er steget betragteligt – især når det gælder blåhvilling, hvor der i 2016 blev fisket 200.000 mere end i 2013.

Fire femtedele af fangsterne er således pelagiske arter, hvoraf blåhvilling i 2016 udgjorde 282.000 tons.

Hovedparten af de færøske fartøjers fangster, 279.000 tons, foregik i færøsk farvand

Farvandene ved Østgrønland, Jan Mayen og Norskehavet var færingernes næststørste fiskeområder, hvor der blev fisket godt og vel 130.000 tons.

Fangsten af bundfisk har været støt faldende i mange år. Siden 2003 er fangsterne af torsk faldet fra 58.000 tons til 37.000 tons i 2016, mens mængderne af kuller er faldet fra 30.000 tons i 2003 til 7.000 tons i 2016.