Europa Kommissionen foreslår foranstaltninger mod lande

Europa Kommissionen foreslår foranstaltninger mod lande

Europa-Kommissionen har vedtaget et forslag til en forordning, som bemyndiger Kommissionen til at indføre en række foranstaltninger over for tredjelande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri.
Kommissær Maria Damanaki sagde: “. Dette er en banebrydende foranstaltning, hvis den bakkes op af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, vil vi for første gang have et effektivt juridisk instrument til at hjælpe os med at sikre bevarelsen af fiskebestande, som EU deler med andre lande. Dette er af afgørende betydning for vores fiskerisamfund og for den langsigtede bevarelse af bestandene – til gavn for forbrugerne og til gavn for samfundet som helhed”.

Når forslaget er godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet, vil EU have et nyt effektivt redskab til hurtigt at modvirke ikke-bæredygtige fiskerimetoder og til at fremme det internationale samarbejde om vores fælles fiskeressourcer.

De planlagte foranstaltninger vil variere fra at begrænse importen af fisk fra den pågældende bestand, til at forbyde indgåelse af fragtaftaler med erhvervsdrivende fra lande, som tillader ikke-bæredygtigt fiskeri.

Rammerne vil garantere en overholdelse af de juridiske regler. Kommissionen vil samtidig være ekstra opmærksomme på de sandsynlige miljømæssige, handelsmæssige og økonomiske samt sociale virkninger af foranstaltningerne, og samtidig nøje vurdere de administrative omkostninger ved deres gennemførelse.

De berørte lande vil få mulighed for at blive hørt, inden der træffes foranstaltninger, og til at træffe korrigerende foranstaltninger for at undgå dem.