EUFA bifalder aftalen om en overgangsperiode i Brexitforhandlingerne.

EUFA bifalder aftalen om en overgangsperiode i Brexitforhandlingerne.

Aftalen om en overgangsperiode indtil slutningen af 2020, blev mandag aften offentliggjort og udmeldt af EU’s chefsforhandler Michel Barnier samt Storbritanniens Brexitminister David Davis.

The European Fisheries Alliance (EUFA) har fra begyndelsen understreget at fiskerflåderne på begge sider af den Engelske kanal, har brug for tid og ro til at udarbejde passende planer for fremtiden og med udfærdigelsen af aftalen om blandt andet det videre fiskerisamarbejde med briterne efter 2020.

Den aftalte overgangsperiode sikre for fiskeriet, både stabiliteten for fiskebestandene og den sikre også samtidig den økonomiske stabilitet for fiskerisektoren i EU og Storbritannien. En nødvendighed, så begge parter for ro til at forhandle en endelig aftale på plads.

EUFA-formanden Gerard van Balsfoort mener, at den foreslåede mekanisme i artikel 125 giver en pragmatisk løsning og er på den baggrund glad for at Storbritannien fortsat vil kunne deltage i internationale konsultationer og forhandlinger, som en del af EU-delegationen, når det er hensigtsmæssigt.

Balsfoort forklarer videre, om de fremskridt, der er blevet gjort i den netop offentliggjorte Brexit-overgangsperiode, er et skridt i den rigtige retning, og EUFA vil gerne takke Europakommissionens taskforce 50 og regeringerne i vores respektive medlemslande for deres bestæbelser på at nå en fornuftig løsning for alle parter. EUFA står nu klar til at støtte Europa-Kommissionen og EU27 i næste fase af forhandlingerne om de fremtidige rammer. Som har hovedfokus på opretholdelse af gensidig adgang til både EU og britisk farvand og adgang til ressourcerne, hviklet bør være kernen i den endelige aftaletekst mellem EU og Storbritannien. Særligt i betragtning af de historiske bånd, der er og findes mellem landene.