EU-Rådet godkender økonomisk støtte til fiskeriet

EU-Rådet godkender økonomisk støtte til fiskeriet

EU Ministerne vedtog i dag Rådets indstilling til forslaget om at hjælpe økonomisk med at tackle den negative virkning af COVID-19 pandemien har på hele fiskeri- og akvakulturbranchen.

Forslaget ændre samtidig forordningen om Den Europæiske fiskerifond (EMFF) og forordningen om den fælles markedsordning (CMO).

Forslaget, der blev godkendt i dag, vil yde økonomisk støtte både til EU-fiskere og akvakultur, så de kan få hjælp til at overvinde de økonomiske udfordringer, der er forårsaget af COVID-19-udbruddet.

Forslaget omfatter følgende specifikke foranstaltninger:

  • støtte i forbindelse med midlertidig ophør med fiskeri-aktiviteter med en maksimal samfinansieringssats på 75% af de støtteberettigede offentlige udgifter.
  • støtte i forbindelse med midlertidig suspension eller reduktion af akvakulturproduktion og akvakultursalg.
  • støtte til producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer til oplagring af fiskerivarer og akvakulturprodukter
  • øge de mængder, der er berettigede til oplagringsstøtte, til 25% af de årlige mængder af de pågældende produkter

Rådets holdning, der blev vedtaget i dag, har tilføjet følgende ændringer til forslaget:

  • inkludering af fiskere til fods (overvejende kvinder) som støtteberettigede i tilfælde af midlertidigt ophør
  • undtagelse for midlertidigt ophør for nye fartøjer
  • fleksibilitet til at bruge 10% af de budgetmidler, der er afsat til Unionens prioritet 3
  • tildeling af driftskapital og kompensation for reduktion af salg og yderligere lageromkostninger for akvakulturfarmere

De specifikke EMFF-foranstaltninger i forslaget suppleres med en ændring af CMO-forordningen, der muliggør en udvej til oplagringsstøtten, hvis medlemslandene ikke har indstillet og offentliggjort »triggerpriser,« og giver akvakultur-producentorganisationer mulighed for at drage fordel af oplagringsstøtten. Forslaget indeholder også bestemmelser om, at udgifter til de operationer, der støttes under disse foranstaltninger, kan være støtteberettigede allerede fra den 1. februar 2020.

Baggrund

Forordningen om den nuværende gældende EMFF blev vedtaget i 2014 med henblik på at støtte bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri og akvakultur. Men den indeholder ikke den form for støtte, der er nødvendig for at overvinde konsekvenserne af COVID-19-udbruddet. Kommissionen vedtog derfor sit forslag om ændring af 2014-forordningen den 2. april 2020.

Næste skridt

Formandskabet for Rådet vil nu informere Europa-Parlamentet om, at hvis det vedtager indstillingen i den form som beskrevet, vil Rådet godkende Europa-Parlamentets indstilling. Samtidig ønsker Formandskabet for rådet, at Europa-Parlamentet sætter »turbo« på sagen, populært sagt.

Du kan læse mere her om EC forslaget (engelsk)

Du kan også læse om reguleringen af EMFF her (dansk)

Du kan også læse om reguleringen af CMO (dansk)

Skriv et svar