EU kommissionen indleder proces mod Hollandsk »strømfiskeri«
Om fiskeriet med strøm overhovedet skal være tilladt længere, skal diskuteres i EU i forbindelse med de kommende forhandlinger.

EU kommissionen indleder proces mod Hollandsk »strømfiskeri«

Det er det hollandske bomtrawl-fiskeri med strøm, der nu er i EU kommissionens søgelys. Hele 84 hollandske bomtrawlere i den sydlige Nordsø fisker i dag med strøm, hvilket svarer til 28 % af den samlede hollandske bomtrawls-flåde. Men reglerne siger at kun max. 5 procent af denne flåde har fået tilladelse til at fiske med strøm.

Derfor har man nu indledt en formel procedure mod Holland, for ikke at overholde EU-lovgivningen. Årsagen er, at man har bevilget alt for mange bomtrawlere-tilladelse til at fiske med strøm, end det egentligt er givet tilladelse til.

NGO´eren BLOOM, der samtidig er en non-profit organisation, har stået bag kampagnen imod fiskeri med strøm. En kampagne som den danske Forening for Skånsomt Fiskeri (FSK) har bakket op om. Læs Bloom’s nyhed omkring strømfiskeriet her på deres hjemmeside (engelsk)

Om fiskeriet med strøm overhovedet skal være tilladt længere, skal diskuteres i EU i forbindelse med de kommende forhandlinger. Organisationen BLOOM har med dette for øje indgivet en formel klage over Hollænderne, gennem Europa-Kommissionens klageformular. Her klager de over at hollænderne ulovligt har tilladt fartøjer at udøve »pulsfiskeri«. Puls / strøm-fiskeriet består i at udstyre almindelige bundtrawl med elektroder, der sender elektriske pulser gennem sedimentet for at fange fladfisken der lever her. Denne fiskemetode kritiseres for dens hypereffektive og meget voldsomme indvirkning på de marine økosystemer: Fisk, der bringes ombord, er ofte brændte eller har skader og / eller brudte rygsøjler efter strømpåvirkningen.

Ulovlige licenser

På trods af at dette puls / strømfisker har været forbudt i Europa siden 1998, har hollænderne være stærke fortalere for denne fiskemetode. Lobbyisme ved Europa-Kommissionen har præget udviklingen, hvor pulsfiskeriet har været tilladt i henhold til en forordning med undtagelser siden 2007. Forordningen giver nu mulighed, for at hvert EU medlemsstat, kan udstyre op til 5 procent af sin trawlerflåde med elektroder. Stik imod dette, som Blooms har tordnet imod og hvis undersøgelse viser, at Hollænderne har overtrådt disse regler ved at udstyre op til 28 procent af deres bomtrawlere med strøm. Det svarer til ca. 84 fartøjer, i dag har strømudstyr ombord, mod de oprindeligt tilladte kun 15 tilladelelser. Et fiskeri der kun er muligt og rentabelt, sålænge fiskerne kompenseres økonomisk med offentlige tilskud.

Europa-Kommissionen, der blandt andet organiserer konferencen, »Vores Ocean« i Malta i denne uge, burde være meget mere vedholdende og krævende på kravet om gennemførelsen af ​​den fælles fiskeripolitik. Forvridningen af ​​målene for den fælles fiskeripolitik, der udelukkende er til fordel for de industrielle lobbyer, sætter chancerne for succes i den europæiske køreplan i fare. Dette er er ifølge organisationerne både kortsigtet og meget farligt.

Både Frankrigs tidligere fiskeriminister Ségoléne Royal og nu også organisationen Bloom, har hver sendt et brev til Europa-Kommissionen om at modsætte sig det pulserende strømfiskeri. Opfordringen lyder klart herfra, at Europa-Kommissionen bør modsætte sig dette pulsfiskeri, der beskadiger elektrofølsomme arter som hajer, fladfisk og rejer m.v.

I de følgende videoer kan du se rejer og tunger krumme sig sammen, efter påvirkning af en elektrisk puls (i laboratoriet):