Enestående superlette og stærke Dynice Warps

Enestående superlette og stærke Dynice Warps

I denne uge markerer den islandske trawler »Vestmannaey«, at det er præcist ti år siden den blev rigget med DynIce Warps, som afløser for trawlerens gamle slidte stålwire.

Skipper ombord på »Vestmannaey« Birgir Thór Sverrisson slår i en kommentar fast, at så længe han er skipper ombord, bliver der ikke skiftet tilbage til de gamle stålwire igen. Oplevelsen og erfaringen med Dynice Warps, har simpelthen været så gode, at vi overhovedet ikke bare skænker det en tanke at skifte.

Overvejelserne og betænkelighederne for ti år siden, var dog tilstede, da man stod overfor valget helt at skifte fra de tradtionelle stålwire og over til dette helt nye produkt fra Dynice Warps. Valget faldt på dette superlette og utroligt stærke materiale, som den islandske demersale trawler var én af de første der forsøgte sig med. Et valg skipperen aldrig har fortrudt.

»Jeg havde tillid til denne nye teknologi efter at have brugt det samme materiale til »sweeplines« på vores frysetrawler, som jeg tidligere havde været skipper på. Bergur-Hugin selskabet købte tre sæt DynIce trawlwirerne, et til trawleren »Vestmannaey«, som på det tidspunkt var én af R03;R03;de tre-mile både rederiet rådede over, samt »Bergey« og »Smáey«. Kort efter kunne man fra rederiets side konstaterer, at to både kunne fange det som tre både tidligere kunne. Så trawleren »Smáey« blev solgt. Besætningen på »Bergey« havde til hensigt at skifte til DynIce warps, men fik aldrig ordentligt styr på dem, så alle tre sæt af Dynice Warps er blevet brugt af »Vestmannaey«.

Vi har været igennem to sæt af mellemlinerne og har netop sat det tredje sæt på om bord. Udfra dette kan vi se, at levetiden for Dynice Warps er mindst fem år, og sandsynligvis en hel del længere. selv om vi har været i den misundelsesværdige situation at være i stand til at skifte de »gamle« til helt nye efter fem år. Birgir Thór Sverrisson fortæller videre, »vi har enorme mængder af materialet tilovers fra de udskiftede mellemlinerne, som vi kan bruge til sweeplines, Vi gør det, fordi dette super-stærkt materiale ikke ruster, og der er ikke miljømæssige konsekvenser ved at bruge det.«

Fordele og ulemper

Fiskeskipper Birgir Thór Sverrisson fortæller videre, at der hovedsageligt er fordele ved at bruge DynIce Warps i stedet for stålwire, men der er også ulemper forbundet med Dynice Warps. Ved fiskeri dybere end 100 favne, opstår der problemer med at Dynice Warps ikke synker yderligere.

»Hvis man passerer denne dybde, skal der fires mere, for at få dem til at synke, da der opsamles luft mellem selve rebet og den beskyttende kappe. Dette har man løst i produktionen, med den nyere Dynice Warps, ved at lime kappen fast til selve Warpen«, fortæller skipperen videre. Men der har også været eksempler på anvendelse af bly, til at veje Dynice Warps ned med, til fiskeri på dybder med mere end 100 favne. Men overvejende er det ikke noget problem for »Vestmannaey«, da de sjældent fisker på dybere vand end 50 til 90 favne.

Det andet problem, har været de centrale spiltromler. Her har der været betydeligt mere træk på. Men det har man løst ved at forstærke de centrale tromler. Overordnet ses der ikke noget slid på Dynice Warps, og heller ikke på trawl blokkene eller wirestyringen. Vægtmæssigt er det en kæmpe fordel, da de nye Dynice Wraps kun vejer en brøkdele af hvad stålwire vejer. Her sparer man vægtmæssigt næsten op til ni tons, hvilket efter skippers mening, helt bestemt betyder noget for skibet.

På spørgsmålet om hvordan det kan være, at ikke flere benytter sig af Dynice Warps, undre Birgir Thór Sverrisson sig også, »jeg forstår det heller ikke, men det kan måske have noget at gøre med modviljen over at prøve noget nyt. Men vi har et fantastisk fiskeri med Dynice Warps. Fiskeriet siden strejken sluttede, har været rigtig godt. Vi har været på rejser af halvanden til to dage varighed og slæbt mellem 60 og 90 tons fisk hver gang. Vi forsøger at gå efter blandet fisk så meget som vi nu kan. Hovedparten er dog torsk. Fiskeriet efter kuller har også været godt, her har vi for det meste fisket under 100 favne, hvor der har været masser af fisk«. Den færøske fisker fortæller videre, at torsken er fisket på de sædvanlige områder, forud for loddemigrationen der nu står lige for.