Endnu mere fokus på kvalitet og miljø

Endnu mere fokus på kvalitet og miljø

Nyt tankanlæg og losseanlæg med en investering på 35 mio. kr. er et stort fremskridt

Med en forøget tankkapacitet på total 4000 tons og fem nye råvaretanke i beton er FF Skagen godt rustet til fremtiden.

Alt bliver kapslet inde, og der installeres afsugning på hele tankanlægget, så lugtgener begrænses i betydeligt omfang. Der installeres CIP på tankene (Cleaning In Place), så de vaskes automatisk efter hver tømning. Der vil således aldrig være gammel fisk i tankene.

Lukkede systemer
Samtidig bliver der mulighed for, at alle skibe selv kan pumpe fangsten i land, og transporten af råvaren fra skib til tanke vil ikke længere foregå med snegle og transportører. Alt pumpes fra losseanlægget i rustfrie, lukkede systemer, således at man også i dette forløb sikrer en mere skånsom behandling af fisken. Det betyder derudover, at der bliver betydelig færre omkostninger til vedligeholdelse, da der ikke længere skal bruges snegle og transportører til at flytte fisken. Kapaciteten under losning vil ligge mellem 200 og 250 tons i timen.

Styring og regulering
Al vejning af fisk til fabrikken kontrolleres på stedet af ”Vejer & Måler” i Skagen, som samtidig kobles til FF’s SRO anlæg (Styring, Regulering og Overvågning), så man løbende kan følge al losning. Desuden laves der direkte indpumpning på alle seks kogere, som er endnu et tiltag, der skåner råvaren mest muligt. Det nye råvareanlæg ventes færdigt i løbet af januar, forklarer råvarechef John B. Christensen og teknisk chef Thomas Rasmussen.

Proteinfisk
Der står proteinfisk på entreprenørernes oplysninger om byggeriet på havnen. Det har de ikke selv valgt, men det har bygherren, FF Skagen A/S besluttet. Industrifisk er reelt proteinfisk. Det nye anlæg til råvarer er nemlig et vigtigt led fra fangst til forbruger, når den såkaldte industrifisk landes og ”omdannes” til de proteiner, som indgår i kosten med produkter af fiskemel og fiskeolie til opdræt af svin, fjerkræ og opdrætsfisk.