Endnu højere kvalitet ved FF Skagen og Hanstholm

Endnu højere kvalitet ved FF Skagen og Hanstholm

CEO Johannes Palsson fortæller hvorfor FF Skagen efter den største investering i virksomhedens historie er styrket i en fremtid med fokus på øget kvalitet og bedre analyser i dialog med kunderne.

Verdenssamfundet har i stigende omfang behov for sunde proteiner baseret på bæredygtige råvarer, fastslår CEO Johannes Palsson i denne samtale.

En væsentlig forudsætning er en markant fokus på bedre analyser med henblik på at øge viden og kendskab til fiskemels og fiskeolies betydning. Det er »FF Skagen A/S« nu i stand til i endnu højere grad på internationalt niveau.

Vi har moderniseret med helt ny maskinpark, der på alle niveauer sammen med veluddannede medarbejdere er i stand til at fremstille de produkter, der er behov for og vil blive behov for. Som kan udvikles og tilbydes i samarbejde med kunderne. Det gælder også nye produkter.

Der er tale om et erhverv og en koncern i konstant bevægelse i global konkurrence, forklarer CEO Johannes Palsson om investeringen på mere 100 mio. kr. i Skagen og Hanstholm.

Mange fremskridt

»Efter at jeg tiltrådte som CEO i 2014 gjorde vi status om bemanding og ma- skinpark. Vi stillede følgende spørgsmål sammen med bestyrelsen«.

Hvordan optimerer vi bedriften bedst muligt fremadrettet? Vi spurgte dernæst vore tekniske og produktionsfolk om, hvad der skal til for at nå målet.

Svaret var:

En moderne virksomhed – en koncern blandt de førende internationalt, der er fremtidssikret så langt, det er muligt at bedømme i en konstant omskiftelig verden. Forinden havde vi overtaget »Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S«, der efter en moder-nisering og en tidssvarende organisation nu er en del af vor koncern.

Nye og bedre produkter

  • Hvad kan »FF Skagen« i dag, som ikke var muligt tidligere?
  • Vi kan fremstille nye og bedre produkter. Kvaliteten øges betydeligt, og vi kan udnytte råvaren bedre. Der er derudover tale om energibesparende installationer, og miljøet er samtidig forbedret på fabrikkerne og i forhold til det omgivende samfund.

Analyser og sundhed

  • Vi er blevet i stand til at opnå yderligere viden om fiskemels og fiskeolies betydning og værdi for både mennesker og dyr. Det skal vi arbejde yderligere med i dialog med kunder og samarbejdspartnere. På det område giver vort moderniserede laboratorium mulighed for analyser på højt internationalt plan, som andre næppe er i stand til.Alle er vistnok enige om, at fiskeolie og fiskemel er sunde ingredienser, men ingen ved tilstrækkeligt om, hvad forklaringen er og i særdeleshed ikke, når det gælder fiskemel. Ved at analysere de områder endnu mere dybtgående kan vi nå frem til at udvikle nye produkter og dermed udnytte råvaren endnu mere optimalt til gavn for både kunder og os selv.

Set i det store perspektiv er en dialogbaseret produktion med fremadrettet fokus på højt internationalt niveau styrket betydeligt, konkluderer Johannes Palsson.