En travl Fiskeriminister nåede møde på TripleNine

En travl Fiskeriminister nåede møde på TripleNine

Fredag var en yderst hektisk dag i det vestjyske for Danmarks Fiskeriminister Karen Ellemann, der fredag den 24. november både formåede at uddele priser på Fiskeriskolen I Thyborøn samt besøge TripleNine fiskemels og oliefabrikken ligeledes i Thyborøn og hen under eftermiddagen en prisuddeling samt en fiskerikonference i Søndervig.

Det var et vigtigt møde som ministeren havde fået placeret mellem prisuddelingerne i det vestjyske. Mødet med Marine Ingredients Denmark (MID), tidligere foreningen for Danmarks Fiskemel- og fiskeolieindustri, der med en samlet eksportværdi på over 3 milliarder kroner ubestridt er Europas førende producent af fiskemel og fiskeolie samt den syvende største producent i verden, havde vigtige emner på programmet med bestyrelsen af MID.

I følge direktør Anne Mette Bæk Jespersen fra Marine Ingredients Denmark, blev det til en god og konstruktiv debat om aktuelle emner inden for industrifiskeriet, som er hele eksistensgrundlaget for de to medlemmer der tegner MID, FF Skagen A/S og TripleNine A/S, der både samlet set og hver for sig, er blandt verdens førende leverandører af marine fiskeproteiner og omegaR11;3 fedtsyrer.

Der blev en faglig og meget livlig diskussion omkring:

  • rådgivning
  • forvaltning af fiskekvoter
  • betydning af Brexit
  • ny fiskeripakke m.m.

Besøget sluttede med en rundvisning på TripleNineR17;s fabrikker i Thyborøn, hvor Fiskeriministeren viste stor interesse for og spørgelyst til processen.

Sektoren er vigtig for indtjeningen i fiskeriet, hvor fangster af kortlivede arter som tobis, brisling, og sperling udgør en betydelig del af værdien i det samlede danske fiskeri. Tobis har således i en årrække indbragt den største samlede fangstværdi for alle aktive fartøjer i Danmark, mens brislingefiskeriet indtager en 5. plads  Branchen bidrager til vækst og udvikling i en række kystsamfund i Danmark, ligesom produktionen af fiskemel og –olie skaber grundlaget for Danmark som en af verdens førende eksportører af fiskefoder og know-how i akvakultursektoren.  Fiskemelsindustrien er baseret på en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne og branchen følger den internationale standard, IFFO RS, der er en tredjepartscertificering af fabrikkerne omfattende råvarer, produktion og sporbarhed.