En god periode for hesterejefiskeriet

En god periode for hesterejefiskeriet

De seneste uger har budt på godt fiskeri. For de fleste langt fra hjemmet, da rejerne p.t. kun forekommer i tysk farvand.
Efter en lang og drøj vinter, hvor rejerne var få og priserne så lave, at det ikke var lønsomt at sejle på havet for at fange hesterejer, har situationen de seneste uger ændret sig til det bedre.

Både fangst mængder og priser har nu fået et godt nøk i den rigtige retning. I forhold til først på året, er priserne i store træk fordoblet og fangsterne betegnes nu som svingende ”fra normalt til godt fiskeri”.

Alle danske hestereje fartøjer fisker i øjeblikket i tysk område. I Vesterhavet langs den jyske vestkyst er der endnu kun få og sporadiske tegn på rejeforekomster.

De danske skibe lander alle i Rømø havn – så derfra meldes om stor aktivitet, når de op til 10 fartøjer leverer fangsterne over kaj kanten. I perioden med godt fiskeri har de fleste besætninger også valgt at tage weekend arbejde og således typisk landet tre gange pr uge.

FiskerForum.com