En færøsk familie valgte Hirtshals som hjemhavn

En færøsk familie valgte Hirtshals som hjemhavn

Tre generationer er knyttet til ”Asbjørn HG 265”, der forventer at øge landingerne til FF fra 20.000 tons i 2014 til 30.000 tons i år

Fridi Magnusen var 15 år, da far og mor med hele familien i 1979 flyttede fra Færøerne til Hirtshals. I dag er han 50, og far Asbjørn er fyldt 75. Fridi og hans far Asbjørn er skippere ombord på ”Asbjørn HG 265”med Fridis bror Roi som maskinmester. Asbjørns barnebarn , Nicolai, der bor i Skagen, er 2. styrmand.

Asbjørn og Fridi Magnusen var i mange år andelshavere i FF. Derefter blev Fridi og Roi aktionærer, i dag med ”Asbjørn HG 265”, der er den tidligere ”Gitte Henning”, som de overtog i 2013. Flere år tidligere var Fridi skipper på rederiet Skagerraks både, hvor den første faste hyre i omkring 10 år var på ”Strømsund HG 268”, som han senere blev medejer af sammen med Roi.

I 2000 bygges der en ny ”Strømfjord HG 265” med far, Asbjørn, og sønnerne Fridi og Roi, der i 2011 køber rederiet Skagerraks andel af fartøjet. De starter et nyt rederi ”P/R Asbjørn – HG 265”.

EU og biologer

Fridi Magnusen er – trods alt – tilfreds med udviklingen i fiskeriet, som det fungerer i EU-systemet i dag, siger han. Til gengæld er han stærkt kritisk overfor de store udsving i anbefalingen af kvoter, som fiskeribiologerne rådgiver om – meget ofte med 30-40 pct. udsving fra år til år. De bygger på et ufuldstændigt grundlag, og det er – mildt udtrykt – ikke rimeligt overfor erhvervet, siger han med fast stemme.

Matematik og natur

Fiskeribiologerne bygger på matematiske modeller, der strider mod den faktiske virkelighed og derfor også mod naturens orden. Den kender vi fiskere til gengæld. Vi véd, hvordan bestandene har det og er på ingen måde interesseret i at fiske på eventuelt truede arter, siger han.

Generelt er EU-systemet dog blevet bedre, end det var, når jeg ser på kvotestørrelserne og fordelingsnøglen. Det giver bedre mulighed for at planlægge. Men det er irriterende, når den biologiske rådgivning resulterer i så store udsving, som vi fiskere kan se, at der ikke er grundlag for. Derfor er det en god beslutning, at samarbejdet mellem ¨erhvervet og biologerne finder sted, men det skal styrkes og opnå et reelt indhold.

Samarbejdet med FF

Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med FF gennem flere år. Det bidrager til at støtte vort behov for planlægning bedst muligt. I år forventer jeg således, at vi kan lande omkring 30.000 tons til FF, hvilket er 10.000 tons flere end i 2014.

Næste generation

Nicolai Magnusen, 26 år, er Fridis søn og 2. styrmand på ”Asbjørn HG 265”. Han er for nylig landet med fuld last efter en rejse på 15 dage og knap 2.700 tons blåhvilling fanget vest for Irland.

Jeg skulle ikke have været fisker, siger han. Det syntes de kvindelige medlemmer af vor familie i hvert fald ikke. Jeg var ganske vist på fiskeri første gang, da jeg var 16 år, men så tog jeg studentereksamen og følte, at jeg også måtte ud i fiskeriet. Jeg tog ”Det Blå Bevis” på Fiskeriskolen i Thyborøn og sidste sommer fiskeskipper af 1. grad på Skagen