El-selskaber vil konstruere kæmpe kunstig ø på Dogger Banke

El-selskaber vil konstruere kæmpe kunstig ø på Dogger Banke

En seks kvadratkilometer kunstig ø med landingsbane og havn placeret på Dogger Banke midt i Nordsøen kan er tænkt som knudepunkt i Nordsølandenes fremtidige el-system.

Rundt om øen kan flere tusinde havmøller sættes op, og strømmen fra flere landes havmølleparker kan samles og sendes på kryds og tværs til forbrugerne i Nordsølandene. Visionen er at i alt 70-100 GW vindmøller og måske flere kunstige øer på Dogger Banke. 70 GW kan forsyne 80 millioner europæere med strøm. I Danmark er det Energinet.dk, som er partner i projektet, som endnu blot er på idé-stadiet. Blæser meget Årsagen er blandt andet, at det blæser meget på Dogger Banke – vindmøllerne vil producere mere og i flere timer. Desuden er det relativt lavvandet, så det vil være lettere at rejse møllerne end mange andre steder i Nordsøen. Vindmølleparker fra flere lande kan kobles på energi-øen. Dermed kan havmølleparker blive til ”kystnære” parker. Desuden vil der være lavere omkostninger til drift og vedligehold. 200 millioner kubikmeter sand Øen vil komme til at udgøre 0,02 procent af det samlede Dogger Banke areal. 200 millioner kubikmeter sand skal danne øen. 1,5 milliarder euros anslås det at koste i sand og sten at bygge øen. Dertil kommer udgifter til el-anlæg. Den kunstige ø vil tidligst være færdig omkring 2030.