Eksperter fraråder olieudvinding i udvalgte norske havområder

Eksperter fraråder olieudvinding i udvalgte norske havområder

Det er store norske fagkapasiteter inden for fiskeriet, Havforskningsdirektør Sissel Rogne, programleder Frode Vikebø og forsker Sonnich Meier der nu officielt går ud og fraråder olieaktiviteter i havområderne Lofoten, Vesterålen og Senja i Norge.

Anbefalingen om at frevælge olieaktivitet i disse områder, står skrevet på Havforskningsinstituttes hjemmeside og er basert på videnskabelige risikovurderinger og konsekvensberegninger, der fortæller om eventuelle følger for økosystemerne i de nævnte områder.

Det er de vigtigste fiskeområder i Norge

Disse sårbare havområder, hvor ca 60 procent af fisken netop har været forbi deisse områder, inden de fanges og hentes op af Barentshavet og Norskehavet.

Omkring det halve af Norges store fiskeriindtægter på ca. 18 milliarder Nkr årligt (værdi i 2017), er afhængige af rent og forureningsfrit vand i den periode hvor æg og larver passerer Lofoten. »In worst case scenario« vil et olieudslip her, hvor genetisk tilpassede kystbestande af torsk og andre fisk, vil disse bestande være i fare for helt at blive udryddet.

Fiskeæg og larver tåler ikke olie

Resultater fra EGGTOX-projektet bekræfter de værste forudsigelser, at fiskeæg og larver udsat for mindre doser af olie, får på kort sigt store skader. Derimod foreligger der endnu ikke forskning omkring skader på fisk, når langstidsvirkningerne måles. De foreløbige forsøg har omfattet kuller, torsk, sej, hellefisk og sild der alle er vigtige fiskearter for norsk fiskeri. Æg og larver blev udsat for en oliepåvirkning, svarende til påvirkningerne efter et alvorligt olieudslip i havet, i tre dage, hvorefter de blev overført til rent havvand igen. Herefter fulgte man dem i en periode og kunne efterfølgende konstaterer at alle æg og larver havde alvorlige skader, så store at ingen af dem ville kunne overleve i naturen.

Se det norske havforskningsinstituts billederepportage her

Så når det drejer sig om anbefalinger om olieudvinding i havområderne, Lofoten, Vesterålen og Senja i Norge, så er eksperternes utvetydige svar – NEj.

Kilde: HI.no FiskerForum.dk