Det norske rederi Hav Line har sagsøgt den norske Stat i sagen om »Norwegian Gannet«

Det norske rederi Hav Line har sagsøgt den norske Stat i sagen om »Norwegian Gannet«

Tingretten i Bergen har første møde i sagen mandag den 27. april 2020, omkring det norske slagteskib »Norwegian Gannet«, med deltagelse af to norske fiskeriministre der skal vidne i sagen. Sagen drejer sig om den norske lakse-båd, der fra sommerferien ikke længere kan benytte sig af den midlertidige Stats-kompensation, som indtil for nyligt har givet rederiet Hav Line ret til at fragte laks direkte fra hav-dambrugene i Norge og til Lakseterminalen i Hirtshals.

Retsagens virkelige substans er Norwegian Gannets funktion som både brønd-, slagte- og transport-båd, som henter og slagter produktionslaks direkte fra de norske opdrætsbrug i Norge

Det kan betyde økonomisk ruin for norske Hav Line.

Samlet set har Hav Line Gruppen investeret i omegnen af 800 mio. Norske kroner i både den store lakse-terminal i Hirtshals og i det flydende lakseslagteri »Norwegian Gannet«.

Det sagsøgte norske Nærings- og fiskeridepartement mener, at driften af »Norwegian Gannet« er i direkte strid med gjældende norsk lovgivning. Omvendt mener Hav Line at have haft alle myndigheds-tilladelelser på plads, inden man begyndte sejladsen mellem de norske hav-dambrug og modtager-stationen i Hirtshals, skriver den norske avis E24.no.

Retsagens virkelige substans er Norwegian Gannets funktion som både brønd-, slagte- og transport-båd, som henter og slagter produktionslaks direkte fra de norske opdrætsbrug i Norge. Netop disse produktionsfisk har sædvanligvis op til mellem 3 til 5 procent synlige skader og pletter. og netop denne rest af fisk med skader, er der i norsk lov taget højde for. De må ifølge loven ikke eksporteres, men skal frasorteres på norsk jord, inden resten kan eksporteres videre ud i verden. Norge ønsker med denne lov at beskytte sit image og gode ry på området for fejl- og pletfri laks på verdensmarkede.

Så baggrunden for dette søgsmål, er at slagteskibet »Norwegian Gannet« fra sommeren 2020 ikke længere må fortsætte under den givne dispensation, som gjorde det muligt at tage alle produktionsfisk, også fisk med skader og pletter med til Danmark, hvor alle fisk blev sorteret og de eventuelt skadede produktionsfisk, blev tager med tilbage til Norge, for en eventuelt fejlretning der.

Netop disse forhold og den udstedte dispensation, har advokat-teamet bag Hav Line Gruppen, koncentreret sig om og bygget næsten hele deres argumentation i sagen op omkring. De godkendte tilladelelser og den direkte støtte til projektet fra den siddende regering og fra fiskeriminister Per Sandberg (FrP). Det hele ordnet i god tid inden leveringen af »Norwegian Gannet«.

Samtidig argumenterer Hav-Line advokaterne, at hensynet til fiskekvaliteten og produktionsfiskene blot er et egentlig skalkeskjul, for istedet at værne og beskytte norske arbejdspladser på land. Hav Lines advokater kaldte det under retsagen argumentet for skjult protektionisme med en skinmanøvre der dækker over den norske stats egentlige mål.

I bund og grund handler det om protektionisme og inhabilitet
Mandag den 4. maj i næste uge skal Harald Tom Nesvik (FrP) vidne i retten, sammen med dennes forgænger Per Sandberg (FrP). Nesvik vil under retsagen blive habilitetsvurderet, hvilket syntes at være et meget centralt punkt i retssagen. Især da Nesvik inden jobbet som Fiskeriminister bestred et job hos Brøndbådrederiet Sølvtrans. Sølvtrans fremhæves som en direkte konkurent til Hav Line og den tidligere fiskeriminister mistænkes derfor at være en medvirkende årsag til den heftige modstand om forlængelsen af den stående dispensation for Hav Line. Det blev også nævnt i retten, at da Nesvik trådte tilbage som Norsk Fiskeriminister, gik han tilbage til jobbet hos Sølvtrans.

Spændende bliver det at følge retsagen i Tingretten i Bergen, hvis afgørelse i yderste konsekvens, kan blive en økonomisk bet for både Hirtshals Havn og Hjørring kommune. Det var tilbage i 2017, at den daværende norske fiskeriminister Per sandberg (FrP) stod foran kameraerne med borgmester Arne Boelt på Hirtshals Havn, foran opførelsen af den store lakseterminal, der skulle pakke og distribuere den norske laks landet af »Norwegian Gannet«.

Får den norske Stat medhold i Tingretten i Bergen og Hav Line Gruppen taber sagen, står lakseeventyret for milliarder i Hirtshals til at blive de helt store tabere i sagen.

FiskerForum.dk følger sagen

Skriv et svar