Det bliver nemmere at købe medicin i udlandet

Det bliver nemmere at købe medicin i udlandet

Udvalget af medicin i kiste A justeres, så det bliver nemmere at købe medicin i udlandet. Det fremgår af en ny fortegnelse, som kan fås nu og allerede gælder fra 1. december 2013. Først 1. december 2014 skal medicinkistens indhold være justeret.

En ny ”Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr kategori A” træder i kraft 1. december 2013. Der er en overgangsperiode på 12 måneder. Det vil sige, at man fra december i år kan justere indholdet i kisten, men der er først krav om, at det følger den nye fortegnelse 1. december 2014.

Medicinkiste A
Det nye udvalg i medicinkiste A giver et bredere grundlag for at indkøbe medicin i udlandet. Dermed slipper rederier for at ansøge Søfartsstyrelsen om dispensationer i en lang række tilfælde.

Den nye fortegnelse udsendes nu som en samlet publikation på dansk og engelsk, der forhandles af Weilbach.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Søfartsstyrelsen, Center for det Maritime Sundhedsvæsen: cms@dma.dk

Medicinkiste A på Dansk og Engelsk
Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr kategori A skal jf. Søfartsstyrelsens forskrifter om sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe forefindes på alle skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri på havet, og som kan sejle på langfart. Langfart er ikke defineret, men kan udledes af de områdebegrænsninger, der fremgår af de øvrige fortegnelser.Desuden skal Fortegnelse A anvendes om bord i passagerskibe, med tilladelse til at befordre mere end 100 passager og i fart over 4 timer i søen.

112 pp. A4. PB. Inventory, Control Document and user Instructions of Medicine and Medical Equipment Categori A. All ships with non-Danish speaking crewmembers must carry a copy of this publication on board, together with the Maritime Medical Manual