Denne gang er det Greenpeace der står anklaget.

Denne gang er det Greenpeace der står anklaget.

Miljøorganisationen Greenpeace skal ifølge Fiskeri Tidende for retten i Helsingør, den 16. januar 2012 i GPS sagen fra Gilleleje, som tog sin start tilbage i efteråret 2011.
Greenpeace er tiltalt for ulovligt at have anbragt GPS-sporing ombord på nogle fiskefartøjer i Gilleleje. Fiskerne meldte Greenpeace aktionen til politiet, efter man havde fundet ulovligt placeret GPS-udstyr på nogle fiskefartøjer.

I Efteråret havde en af fiskeskippernes forsvarer ellers forsøgt at få bevisførelsen med GPS Sporingen omstødt, med henvisning til at oplysningerne skulle være indsamlet på kriminel vis. Retten valgte at tilsidesætte forsvarets indvending og beviserne fra GPS sporingen blev efterfølgende brugt i de resterende sager om ulovligt fiskeri.

Sagen følges med en vis spænding, for hvis udfaldet i givet fald bliver til fiskeskipperes fordel, hvorledes stiller retten sig så til beviserne i sagen om det ulovlige fiskeri i det fredede område i kattegat, hvor der allerede er faldet domme.

FiskerForum.com