Den lille stillehavs sardin fredes endnu et år

Den lille stillehavs sardin fredes endnu et år

Rådet »The Pacific Fishery Management Council« har netop besluttet, at fiskeri efter sardiner i Stillehavet, ud for den amerikanske vestkyst, for tredje år i træk holdes lukket.

Sardinen spiller en afgørende rolle i økosystemet omkring den amerikanske vestkyst, hvor den figurerer som fødegrundlag for mange andre arter og ikke mindst som føde for pelikaner, søløver, tun eller hvaler samt selvfølgelig som én af det kommercielle fiskeris vigtigste arter, der i perioder har givet et blomstrende økonomisk godt udbytte til fiskerne langs vestkysten.

Fisken gyder normalt i foråret, fra det sydlige og centrale Californien og migrere derefter i store stimer nordpå til kystområderne ud for Oregon, Washington og Vancouver Island, hvor de mæsker sig i plankton.

Ifølge en vurdering fra det »National Oceanic og Atmospheric Administration National Marine Fisheries Service« (NOAA fiskeri) tog bestanden af Stillehavs sardinen et styrtdyk med 90 procent fra 2007 til 2016. Der er ingen tegn på bedring i bestanden, hvilket har fået forskerne til atter at foreslå et stop af fiskeri af sardin for den kommende fiskeperiode, der var planlagt med start fra 1. juli 2017.