Den grønlandske fiskeriteknologi-uddannelse er nu på sit andet år
DTUs nye diplomingeniøruddannelse Fiskeriteknologi er kommet godt fra start

Den grønlandske fiskeriteknologi-uddannelse er nu på sit andet år

DTUs nye diplomingeniøruddannelse Fiskeriteknologi er kommet godt fra start, skriver DTU i deres nyhedsbrev. Derfor er det nu tid til at overveje for mulige ansøgere, om man vil med på det næste hold, der starter i Sisimiut til september.

De nye studerende kan glæde sig til begyndelsen af det nye studie, hvor en rustur ryster alle sammen, med shelterbyggeri på et grønlandsk fjeld med en fantastisk udsigt over Davisstrædet og en dag med prøvetagning på havet eller et besøg på Royal Greenlands splinternye fabriksskib, Sisimiut, hvor man ved selvsyn kan opleve det praktiske arbejde med forarbejdning af fisk og skaldyr, på egen krop.

Èn af de studerende Pernille Bak Andreasen siger blandt andet i den nye DTU-video, »det hele munder jo ud i, at man har en god teknisk forståelse af, hvordan det hele hænger sammen og fungerer. Jeg synes, vi har haft en masse spændende undervisningstimer i fiskeri og fangstmetoder samt kvalitetshåndtering på fabrikkerne og lige nu er vi i gang med et forløb, hvor vi også lærer noget om, hvad det vil sige at være ingeniør i et arktisk område som Grønland«.

Og netop denne tilgang til faget og uddannelsen, er under-visningens egentlige formål, nemlig at få specialisten frem i de studerende, med fokus på hele værdikæden i det grønlandske fiskeri. »Det er alt, lige fra viden om havet og livet under overfladen samt over til de metoder om fangst og forarbejdning til den bæredygtige fiskeriforvaltning. Der skal jo også være fisk at fange til næste år.

Uddannelsen som fiskeriteknolog foregår både i Grønland og i Danmark, hvor man starter med 3 semestre i Sisimiut i Grønland, som for en stor del vedkommende omhandler den mere praktisk del af undervisningen. Herefter tager man den mere teoretiske del af uddannelsen i Danmark, med forskellige kurser ved DTU i Lyngby.

Den sidste del af uddannelsen ca. halvandet år, kan man selv vælge retning. Det omhandler praktik på et halvt år og et semester med tilvalgskurser, som enten kan foregå i Danmark og Grønland eller i et helt tredje land. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, som laves i samarbejde med en virksomhed indenfor fiskeriet.

De første diplomingeniører, som formentlig kommer til at arbejde med enten kvalitetssikring og fødevaresikkerhed inden for fiskeindustrien, vil blive taget godt imod af virksomhederne, der allerede nu efterspørger de nye diplomingeniører. Der efterspørges også uddannede til udvikling af redskaber og teknologi til fiskeri og forarbejdning eller med egentlig rådgivning om forvaltning af fiskeriet eller ved anskaffelser og design af fiskerifartøjer.

Indtil videre har den første lille håndfuld Fiskeriteknologi-studerende suget alt til sig af viden og oplevelser i Sisimiut, hvor de bor og i et vist omfang undervises sammen med studerende fra DTU’s anden diplomuddannelse Arktisk Byggeri og Infrastruktur.

Fakta
Vil du læse til fiskeriingeniør – så er søndag den 15. marts klokken 12.00 sidste frist for kvote 2-ansøgere til uddannelsen. For at søge ind skal du have en adgangsgivende gymnasial eksamen, det kan være stx, hf, htx, eller en relevant erhvervsuddannelse. Adgang gives også hvis man har gennemført adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Derudover er der krav om Matematik A, Engelsk B samt Fysik B eller Geovidenskab A

Læs mere om uddannelsen og de adgangsgivende eksaminer på dtu.dk

Se video om Fiskeriteknologiuddannelsen her nedenfor