Danske Fiskeres Producent Organisationer ændre tilsvar for 2014

Danske Fiskeres Producent Organisationer ændre tilsvar for 2014

DFPO har på deres bestyrelsesmøde besluttet, at sænke tilsvaret for 2014.

Samtidig bliver det ens for alle arter, således det fremover kun udgør 2 øre pr. kg, gældende fra 1. januar 2014.

DFPO fortæller til Fiskeri Tidende, at det betyder et stort fald i tilsvaret for fiskerne, der i år rammer omkring 4 millioner kroner, mens det fra 2014 forventes kun at ville indbringe 1,4 millioner kroner, for hele året.

Mindsteprisordningen forsvinder
Organisationen fastholder et mindre beløb, så arbejdet fortsat kan komme med løsninger og modeller, der kan sikre priserne, som vi kender det og samtidig arbejde for stabilisering af priserne under de nye regler fra EU.

Endvidere er beløbet med til at holde fokus på projektet om MSC-certificeringen af dansk fiskeri samt understøtte projektet med sporbarheden af fisken og en styrkelse af projektet med fiskebranchen’s afsætning og markedsføring af fisk.