Dansk producent tilbyder nøglefærdige aquaculture-anlæg.

Dansk producent tilbyder nøglefærdige aquaculture-anlæg.

Det skriver Gråkjær A/S i en pressemeddelelse. Den stigende efterspørgsel på fisk til fødevareindustrien giver anledning til etablering af et totalentreprisekoncept til opførelse af fiskeopdrætsanlæg på land.

Gråkjær A/S har erfaringer med fra landbrugssektoren og har nu samlet de kompetencer, der skal til for at dække aquaculturebranchens behov for nøglefærdige byggeprojekter.

Gennem de sidste to år har Gråkjær Aqua opført 7 anlæg til såvel slagtefisk som smolt i henholdsvis Norge, Schweiz og Danmark. »De erfaringer vi har gennem opførelse af mere end 4.000 byggeprojekter til erhvervslivet og landbrugsbranchen har givet os den optimale baggrund for nu at samle det team, der skal til, for at vi kan gøre en forskel på aquaculture-området,« giver administrerende direktør i Gråkjær A/S Jan Larsen udtryk for. »Nu har vi inhouse-viden, erfaring og kompetence til at tilbyde fiskeopdrætsbranchen at opføre deres produktionsanlæg i totalentreprise – helt nøglefærdigt. Vi oplever at nye spillere på området, investorer som tidligere ikke har investeret i fiskeproduktion, nu ser mulighederne for gode afkast her, og derfor henvender vi os også til denne type bygherre.«

Fra første tanke til første plask

Byggefirmaet er med fra starten, så Gråkjær A/S agerer sparringspartner for at opnå stor tryghed i processen for bygherre. En del af de kommende bygherrer har allerede en stor knowhow inden for fiskeopdræt, mens en del af de investorer, der ønsker at sætte kapital i fiskeproduktion, på forhånd har meget lidt kendskab til branchen. Derfor er der brug for en totalentreprenør på området. »Vi møder stor tilfredshed med, at der kun er en partner at tale med om projektet,« udtaler Jens Jensen, som er forretningsudvikler i aquaafdelingen. »Det betyder at alle leverandører til projektet er samlet under én totalentreprenør, hvilket giver god mening for bygherre, der så kan fortsætte med at drive sin egen virksomhed, mens vi projekterer og opfører anlægget. Hele planlægningen er et samarbejde mellem bygherre og os, så der er stor gennemsigtighed i de beslutninger, der skal tages og dermed commitment fra alle parter og igen dermed et optimalt gennemført projekt.« Den tryghed har man nu nydt godt af fra det nordligste Norge til Alperne i Schweiz, hvor Gråkjær A/S har opført store landbaserede fiskeanlæg til laks, ørreder og kingfish.

Knowhow der betaler sig

Flere af medarbejderne i aquaafdelingen har selv arbejdet på fiskefarme, og har derfor konkrete mangeårige erfaringer med, hvordan en komplet fiskefarm skal sammensættes. Der er mange facetter inden, under og efter selve byggeprocessen. »Sammen med kunden udvikler vi den forretningsplan, der skal ligge til grund for projektet, udfører likviditetsberegninger og har dialogen omkring miljøgodkendelse og placering i landskabet med myndighederne. Vores konstruktører har designet og projekteret en lang række anlæg og ved derfor, hvor der skal være særlig fokus inden byggeriet startes op,« giver Morten Malle, direktør på aquaområdet, udtryk for. »Der er mange komplekse komponenter, der skal spille sammen, når der skal etableres produktionsfaciliteter til levende dyr. Den erfaring har vi med fra landbrugsbranchen. Såvel foder, ventilation, cirkulation og vandkvalitet skal være optimalt for at fiskene har det godt og vokser i det forventede tempo. Fisk er dyr, der altid står i stimer, så den rigtige gennemstrømning af vandet giver dem de perfekte vilkår i forhold til dyrevelfærden, derfor er kvalitetssikring af byggeprocessen en væsentlig del af vores opgave.« Firmaet står ligeledes for at opføre kontorer, udenomsplads, slagteanlæg og selve vandrensesystemet.

RAS – recirkulerende aquasystem

Gråkjær A/S har i samarbejdet med bygherre og leverandører udviklet selve recirkulationsanlægget. Det betyder, at der benyttes et minimum af vand ude fra, idet vandet renses både mekanisk og biologisk med UV-lys og biologiske filtre og genbruges i bassinerne. Det betyder igen, at et fiskeopdrætsanlæg kan placeres, hvor kunderne er. Der er ikke behov for at det altid ligger ved havet. »Vi vil helt sikkert i fremtiden komme til at se fiskeproduktion tæt ved byerne. Så skal fisken ikke transporteres i lastbiler inden slagtning og færdigproduktion og salg i butikkerne,« mener Jan Larsen, «Det betyder også at produktionen er bæredygtigt på flere måder. Der er styr på sundheden i bestanden, der er kontrol over miljødelen, der er gode arbejdsforhold for medarbejderne og kunderne får et anlæg, der er klar til brug, når de får udleveret nøglen. Vi er med til at køre anlægget ind og teste alle komponenter og foretager service og vedligehold på systemet. Vi tilbyder endog onsite management support til fiskemesteren, der skal drive anlægget fremover. Så når vi siger totalentreprise, så mener vi det alvorligt,« understreger administrerende direktør, Jan Larsen.

Gråkjær har i mere end 40 år arbejdet med totalentrepriser inden for byggeri til landbrug, erhverv og bolig – og nu også inden for landbaseret aquaculture-anlæg. Det er i alt blevet til tæt ved 4.000 byggeprojekter. Gråkjær Aqua opfører landbaserede recirkulerende anlæg til produktion af både smolt (små fisk) og slagtefisk. Virksomheden har 125 medarbejdere, der varetager alt fra sparring og rådgivning med bygherre, miljø- og myndighedskontakten, design- og tegneprocessen, projektering og opførelse af store byggeprojekter.