Dansk nybygning til ca. 240 mio. kr. leveres fra Western Baltija Shipbuilding, Lithauen.

Dansk nybygning til ca. 240 mio. kr. leveres fra Western Baltija Shipbuilding, Lithauen.

I august 2013 leveres ny kæmpetrawler, S349 ”Gitte Henning” til rederiet Gitte Henning A/S. Fartøjet skal fiske pelagiske arter som sild, makrel, blåhvilling og lignende.
Med en længde på ikke mindre end 86,3 meter, bliver der suverænt tale om Danmarks største fiskefartøj. Skibet udrustes med en tankkapacitet på ikke mindre en 3200 m3.

Skibet er designet af Wärtsilä Ship Design (Norge). Værftet indleder byggeriet i maj måned 2012 og overdragelsen af det færdigt udrustede skib ventes at finde sted august 2013.

Trawleren skal udstyres med en hybrid-motor med en samlet kapacitet på 7500 kW (dieselmotor – 5220 kW og el-motor – 2280 kW). Marchhastigheden bliver 17 knob.

Skibets aptering indbefatter faciliteter til en besætning på op til 14 personer.

Værftet oplyser i en pressemeddelelse, at kontraktprisen er på 32 mio. euro. Klassifikationsselskabet Det Norske Veritas vil føre tilsyn med opførelsen af fiskefartøjet.

FiskerForum.dk