Dansk fødevareproduktion får et løft med ny politisk aftale

Dansk fødevareproduktion får et løft med ny politisk aftale

Regeringen har netop indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative om fremtidens fødevareproduktion, som betyder, at landbruget får en ny målrettet miljøregulering, der skaber fremgang for både landbruget og miljøet, men også dansk akvakultur får et løft.

Danmarks fødevaresektor har i dag fået tilført nye super-kræfter af et bredt flertal i Folketinget. Med aftalen får Danmark mulighed for at producere flere fødevarer i sund balance med natur og miljø, så vi kan blive endnu stærkere som fødevare-supermagt.

De 30 initiativer i Fødevare- og landbrugspakken vil skabe jobs i egne af Danmark, der virkelig trænger og bidrage til at bevare arbejdet i Danmark. Sidste år beskæftigede fødevaresektoren 140.000 personer og eksporterede for 148 mia. kroner, hvilket svarer til en fjerdedel af den samlede danske vareeksport. Det er en succes, som aftaleparterne ønsker at værne om og bygge videre på.

Dansk akvakultur i vækst

I den politiske aftale, som blå blok har indgået, omhandler punkt 2.10 en vækstplan for akvakulturesektoren. Aftaleparterne er her blevet enige om at lancere en vækstplan for akvakultursektoren, der understøtter vækst i sektoren gennem strukturudvikling mod omlægning fra traditionelle dambrug til større og mere moderne, ressourceeffektive og miljøvenlige anlæg. Dette vil samtidig understøtte, at alle dambrug får en miljøgodkendelse, hvilket i en årrække har været et udestående.

Styrket konkurrenceevne

Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence. Ikke kun fra fjerne vækstøkonomier, men især fra vores nabolande i EU. Det kræver et fast fokus på dansk konkurrenceevne i forhold de lande, vi konkurrerer med. Der tages derfor en række initiativer som skal styrke konkurrenceevnen og gøre det nemmere at drive et landbrug eller fødevarevirksomhed i Danmark.

Initiativerne i Fødevare- og landbrugspakken finansieres indenfor den afsatte finanslovsreserve til fødevare- og landbrugsinitiativer, omprioriteringer inden for landdistriktsprogrammet og finanslovsreserven til kvælstofsindsatser.