Danmark uddanner grønlandske fiskerikontrollører

Danmark uddanner grønlandske fiskerikontrollører

Fødevareminister Mette Gjerskov og Grønlands fiskeriminister Ane Hansen har i dag underskrevet en aftale, der sikrer, at grønlandske fiskerikontrollører bliver bedre rustet til at foretage fiskerikontrol i havnene i Grønland
Fremover vil kontrollører fra Grønland deltage i NaturErhvervstyrelsens kontrolløruddannelse suppleret med særlige forløb, der er målrettet de grønlandske forhold.

”Det er vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med de grønlandske kontrolmyndigheder, og godt, at vi kan hjælpe med at klæde grønlandske kontrollører på til at udføre kontrol af høj international standard,” siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Allerede nu deltager seks grønlandske kontrollører fra Grønlands Fiskerilicenskontrol i NaturErhvervstyrelsens kontrolløruddannelse sammen med otte danskere. På størstedelen af uddannelsen er hele holdet samlet, mens det deles op, når undervisningen bliver særligt målrettet danske eller grønlandske forhold.

”I undervisningen tager vi hensyn til, at der er forskelle i fiskeriet i Danmark og i Grønland, og at kontrollørerne ikke nødvendigvis skal kommunikere på samme måde med fiskerne i de to lande. Men når alt kommer til alt, er der langt flere ligheder end forskelle på, hvilke færdigheder en grønlandsk og en dansk kontrollør skal have,” siger Mette Gjerskov.

Grønland hjemtager hygiejnekontrollen
Kontrolløruddannelsen tager to år og er en kombination af teori og praktik. Kontrollørerne undervises blandt andet i lovgivning og administrative procedurer samt mikrobiologi, fiskebiologi og kemi. Endvidere undervises kontrollørerne i myndighedsudøvelse, og hvordan de skal møde fiskerne, så de kan udføre kontrol på et højt fagligt niveau.

Samarbejdet mellem Danmark og Grønland får allerede betydning nu, da Grønland fra januar 2013 kan hjemtage hygiejnekontrollen på fiskefartøjerne. Denne kontrol vil fremover indgå som led i landingskontrollen, ligesom i Danmark. Hidtil har Fødevarestyrelsen varetaget hygiejnekontrollen i Grønland.

Kilde: Fødevareministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com