Danmark tager stort skridt mod beskyttelse af rev

Danmark tager stort skridt mod beskyttelse af rev

EU-kommissionen har godkendt Danmarks forslag om at beskytte sten- og boblerev i syv områder i Kattegat og Østersøen.

Det betyder, at fiskeri med bundgående trawlredskaber ved stenrev og al fiskeri ved boblerev forbydes i områderne fra midten af 2017 til gavn for havmiljøet.

De danske farvande rummer sten- og boblerev, som er helt unikke for dansk natur, og som fungerer som levested samt gyde- og opvækstområder for mange fiskearter. Nu kan de skrøbelige revstrukturer se frem til ekstra beskyttelse.

Sidste år sendte Danmark forslag til EU Kommissionen om at forbyde fiskeri med bundgående trawlredskaber ved forekomst af stenrev, mens alle fiskeriaktiviteter bliver forbudt ved forekomst af boblerev. Nu er forslagene godkendt i EU og træder i kraft den 24. juli 2017.

»Det er meget glædeligt, at vi nu kan sikre en reel beskyttelse af nogle af de unikke danske revstrukturer. Det er til gavn for fiskebestandene, som lever og gyder i områderne, og det sikrer, at vi lever op til vores forpligtelser over for EU,« siger Anders Munk Jensen, kontrol- og fiskeridirektør i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

De syv Natura 2000 områder, som er omfattet af forslaget, er beliggende i Kattegat (4 områder) og i vestlige Østersø (3 områder). Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder til havs og til lands i EU. Formålet med Natura 2000 er at sikre, at EUR17;s mest værdifulde og truede arter og naturtyper kan overleve på lang sigt.

Mere beskyttelse på vej

Arbejdet med beskyttelse af revstrukturer har været undervejs siden 2011 og tager udgangspunkt i videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua og ICES.

Med den nye regulering er der taget et stor skridt mod omfattende beskyttelse af revstrukturer i Danmark. Der udestår endnu beskyttelse af 11 kystnære områder, hvor det kun er tilladt fartøjer indregistreret i Danmark at udøve fiskeri, samt 5 større områder beliggende i Nordsøen, hvor der også er udenlandske fiskeriinteresser involveret.

»Der er mange fiskeriinteresser i de farvande, hvor vi nu beskytter sten- og boblerev, både for dansk og udenlandsk fiskeri. Derfor har det også været en lang proces at nå hertil, hvor vi har været i tæt dialog med de andre lande i Østersø-regionen. Vi har en fælles interesse i at leve op til EUR17;s krav og sikre et sundt havmiljø og styrke fiskebestandene,« siger Anders Munk Jensen.

Læs mere om Natura 2000 i hav her