Danmark har byttet sig til fisk for 100 mio. kroner


Danmark har byttet sig til fisk for 100 mio. kroner
I 2006 har Fødevareministeriet i tæt samarbejde med fiskerierhvervet forøget værdien af Danmarks fiskekvoter med 100 mio. kroner ved at bytte fisk med andre EU-lande. Det viser et regnestykke, som Fødevareministeriet netop har udarbejdet på baggrund af de flere end 50 gennemførte kvotebytter.

Danmark har i 2006 især byttet sig til ekstra mængder af torsk, mørksej og rødspætte i Nordsøen, som hører til blandt hjørnestenene i dansk fiskeri. Modydelsen har været arter som kuller, hestemakrel og hvilling, der er mindre attraktive for danske fiskere. For torsk og mørksej alene har bytterne betydet en forøgelse af kvoterne på henholdsvis 30 og 49 procent.

”Det er lykkedes at forøge de danske fiskerimuligheder betragteligt ved at bytte kvoter væk, som danske fiskere ikke ønsker at benytte sig af. Til gengæld har vi fået fisk, som andre lande ikke udnytter. Det er godt købmandsskab, som vi ville sige på jysk,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Byttehandlerne foregår blandt andet ved, at fiskeriforeningerne snakker med hinanden på tværs af Europa og bliver enige om, at de gerne vil bytte eksempelvis torsk for kuller, hvorefter de kontakter Fødevareministeriet, som formelt gennemfører kvotebytterne. Fødevareministeriets medarbejdere holder også løbende øje med statistikker over landinger i de forskellige lande, hvorefter de ringer til deres europæiske kollegaer for at høre, om de er friske på en byttehandel? Valutaen, som fisken handles i, hedder torskeækvivalent og er en omregningsfaktor. Desuden afhænger bytteforholdet af udbud og efterspørgsel samt gældende markedspriser på fisk.

Byttehandler giver højere FKA
I år er der reserveret fisk til bytteformål i den såkaldte Fiskefond. Efter kvotebytterne vil fiskerne løbende få forøget de fartøjskvoteandele (FKA), som de fik uddelt ved årets begyndelse som led i den Ny Regulering.

”Jeg håber, at mine folk i år kan gentage successen sammen med erhvervet, så fiskerne i løbet af året kan få nogle pæne forhøjelser af deres FKA. Det er vigtigt at få det mest optimale ud af Danmarks fiskekvoter i en tid, hvor mange af dem er lave,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

De vigtigste byttepartnere i 2006 har været Storbritannien, Holland, Tyskland, Sverige, Frankrig og de baltiske lande.