Dårligt vejr men gode priser


Dårligt vejr men gode priser
Fiskeauktionerne har generelt haft et stormfuldt 4. kvartal i 2006 med færre og mindre fisk, men gode priser.

Dårligste priser på matjessild nogensinde
Karsten Pedersen fra Hirtshals Fiskeauktion melder om en god fremgang i 2006 i kroner og øre.

”Vi er rigtig godt tilfredse med 2006. Vi har haft en pæn fremgang, især i 3. kvartal. Der er et fald i mængden, men priserne har opvejet det. Torsk var 20 pct. dyrere i 2006 end i 2005, og mørksej var 30 pct. dyrere. Arter som mørksej er ikke store arter her, men Hanstholm har bidraget godt,” siger Karsten Pedersen.

I 4. kvartal har auktionen oplevet en fremgang på 7 procent. Den samlede omsætning er på 191 mio. kr. De 110 millioner er mørksej.

”Det fantastiske rødspættesalg i 3. kvartal har været en god hjælp. Vi solgte 2 mio. kilo rødspætter i 2005, men i 2006 har vi solgt 3 mio. kilo. Det er dog gået ud over prisen, men det er den eneste art, der er faldet i pris. Når det gælder sild, har vi haft en fremgang på 14-15 mio. kr. i forhold til 2005. Priserne på matjessild til Holland faldt til det halve, hvilket er det dårligste nogensinde. Det gik især ud over 2. kvartal og kostede 2 mio. kr. i omsætning i alt,” fortæller Karsten Pedersen.

Vejret skyld i dårligere omsætning
Strandby Fiskeauktion har ikke haft et særlig godt 4. kvartal. Jesper Kajgaard forklarer:
”4. kvartal har været påvirket af dårligt vejr, meget blæst og ikke så mange fisk. Omsætningen var på 21 mio. kr. i 4. kvartal, hvor det var 24 mio. kr. i samme kvartal sidste år. 2006 er dog stadig bedre end 2005.”

Mindre fisk – bedre priser
Jes Holm Sørensen fra Hanstholm Fiskeauktion siger, at der ikke er den store forskel på 4. kvartal i 2005 og 2006.
”Omsætningen var på 92 mio. kr. i 2005 og på 96 mio. kr. i 2006. Fiskene har været mindre, men vi har oplevet bedre priser,” fortæller Jes Holm Sørensen.

2006 var ni mio. kr. bedre
I Hvide Sande Fiskeauktion har gennemsnitspriserne i 4. kvartal været bedre i forhold til sidste år. Hvis man ser på hele året, har priserne dog været de samme som i 2005.

”Omsætningen i 4. kvartal har været 27 mio. kr. i 2006, hvor den var 31 mio. kr. i 2005. Omsætningen i år 2006 er på 174 mio. kr., og er således steget med 9 mio. kr. i forhold til 2005, forklarer Søren Vejdrup.

Vejr og rødspættestop gav tilbagegang
Sten Rønn Steen fra Thyborøn Fiskeauktion fortæller, at omsætningen har været på 32,2 mio. kr. i 4. kvartal.

”Det er en tilbagegang på ca. 4 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Mængdemæssigt har vi solgt 1,6 mio. kilo i 4. kvartal, hvor vi i 2005 solgte 1,8 mio. kilo. Tilbagegangen på omsætningen i 4. kvartal skyldes vind og vejr samt rødspættestoppet i hele december måned,” siger Sten Rønn Steen.