Byrådsflertal stemmer for kvælstofudledning til Skagerrak

Byrådsflertal stemmer for kvælstofudledning til Skagerrak

Hirtshals Fiskeriforening og fiskerne har dybe panderynker og kun hovedrysten til overs for Byrådet i Hjørring Kommune, der på sidste møde har godkendt og accepteret, at Danish Salmon A/S, nu kan udlede 45 tons kvælstof direkte ud i Skagerrak.

Den lokale webside Flaskeposten.nu har allerede i efteråret 2014, skrevet om firmaet Danish Salmon A/S fejlslagne recirkuleringsteknologi, der trods de pæne ord og vendinger på deres hjemmeside, der ellers beskriver produktionen som både bæredygtig og miljørigtig, alligevel havde svære miljømæssige problemer og lugtgener omkring produktionsanlægget.

Et recirkulationsanlæg der aldrig rigtigt kom til at fungere og som gik i retning af Hjørring Kommune, istedet måtte give dispensation for anlægget. Det er nu endt med, at et flertal i byrådet onsdag aften i Hjørring, stemte for en udledning af ikke mindre end 45 tons kvælstof, lige ud i Skagerrak.

Kvælstof i de mængder, vil på et eller andet plan få indflydelse på algeproduktionen i vandet, når der er tilstrækkeligt med lys tilstede. Øget algeforekomster i vandet, hindre og skærmer for lysets adgang til bund vegetationen, der som følge heraf dør hen og istedet giver øget iltforbrug i bundvandet. Dette kan resultere i et egentligt iltsvind. (Bundvending) Samlet set fører kvælstof til radikale ændringer af det kystnære marine økosystem, der helt over tid vil ændre bioversiteten drastisk, med efterfølgende tab af fisk og skaldyr samt naturens egen evne til at fjerne og omsætte kvælstof.

For åben skærm på TV2 Nord, har man de sidste dage op til afstemningen i Byrådet, kunne både høre og se investor Alex Jensen fra Danish Salmon A/S og udvalgsformand Ole Ørnbøj (A), bedyre virksomhedens miljørigtighed og ansvarlighed samt ikke mindst den lokale beskæftigelse, der ifølge nogle fiskeres mening, istedet flytter problemet ud i havet, der på sigt kan få endnu større miljømæssige konsekvenser, også for beskæftigelsen.

Flaskeposten.nu skriver videre, at blandt partierne i Hjørring Byråd, var det kun Enhedslisten, der stemte imod tilladelsen til Danish Salmons udledning af kvælstof i Skagerrak.