Bulk Carrier påsejler dansk garnfisker 25 mil vest for Thyborøn

Bulk Carrier påsejler dansk garnfisker 25 mil vest for Thyborøn

Trods god sigtbarhed og rimeligt vejr blev den mindre Thyborøn garnbåd L72 Quality, mandag før middag vædret af den noget større Bulk Carrier Cielo Di Savona, Panama.
Sandsugeren fra NCC Glarea fra Esbjerg lå tilfældigvis i nærheden og gik op til og rundt Cielo Di Savona for at konstaterer om der var mærker efter kollisionen.

Styrmand Nicolaj Sjørup fra NCC Glarea fortæller til FiskerForum, at Lyngby Radio havde fået hold i Bulk Carrieren fra Panama, og styrmand Nicolaj Sjørup kunne, ved at sejle rundt om Cielo Di Savona, konstatere at der på bagbords side ved bulken, var mærker efter kollision. Herefter fik Panama fartøjet lov til at fortsætte af Lyngby Radio, dog nu med en sikkerhed for at få en hilsen pga. kollisionen.

Lars Jacobsgaard fra Redningsstationen i Thyborøn, kunne heldigvis her lige over middag bekræfte, at der ombord på L72 Quality meldes alt vel og at skipper Henrik Foldager selv har valgt at fortsætte fiskeriet med at bjærge garnene og når det engang er tilendebragt begynder skipperen hjemturen ved egen hjælp og nedsat fart, ifølge aftale med den lille redningsbåd LRB 11.

FiskerForum.com