Bekymring for de Norske Koralrev

Bekymring for de Norske Koralrev

Nogle koralrev vil vinde og andre igen vil tabe på grund af klimaforandringerne, viser studier af Great Barrier Reef i Australien.
Undersøgelser af Great Barrier Reef tyder på at klimaforandringer og havforsuring, ikke som tidligere forudsigelser har spået, står foran sin fuldstændige udslettelse på grund af temperatur og ændret PH værdi i havet omkring revet.

Den store og naturlige variation af vandets surhedsgrad og temperatur, rundt om revet, har gjort det egnet til forskning af hvad der vil ske ved klimatiske ændringer. Resultaterne har vist at situationen er langt mere kompliceret end først antaget. I stedet for at revet går til grunde, ændre revet sig i forhold til omgivelserne og er i stand til at reagere positivt på klimaforandringerne. Går nogle arter til – kommer nye til.

Forskere spår større problemer for de Norske koldvands koralrev, som hovedsageligt består af arten Lophelia Pertus, som ved en forsuring og faldende PH værdi i vandet, risikerer at revets kalk forsvinder og går i opløsning. Hele grundlaget for yderligere vækst i korallerne, vil herefter ikke vil være tilstede, da selve fundamentet for væksten simpelthen smuldre væk.

De nordiske koraller, med deres vidtforgrenede arme, som danner perfekt skjulested for livet i havet, vil forsvinde og andre vil ikke kunne tage over, med det resultat at revenes mangfoldighed reduceres kraftigt med deraf følgende færre arter og ringere fødegrundlag for fiskene.

Kilde: Forskning.no
FiskerForum.com