Automatisering skåner ryg, hænder og skuldre hos besætningen
H 410 »Wicki-Alex« driver tejnefiskeri efter konk og taskekrabber, kombineret med garnfiskeri efter tunger og torsk.

Automatisering skåner ryg, hænder og skuldre hos besætningen

Første kommentar fra skipper på H 410 »Wicki-Alex« er da heller ikke til at tage fejl af, »Det tåler slet ingen sammenligning med før«.

Tejnefiskeri efter konk og krabber

Det hele handler om et innovationsprojekt, med støtte fra den Europæiske fiskerifond, hvor en lokal smed fra Hundested har fået midler til at automatisere Børge Larsens fiskekutter. Det betyder at mandskabets rygge, hænder og skuldre bliver skånet i tejnefiskeriet efter krabber og konksnegle.

Målet var at mandskabets velvære skulle prioriteres højere, så tejne-fiskeriet også er attraktivt på den lange bane og det må siges til fulde at være lykkedes.

H 410 »Wicki-Alex« driver tejnefiskeri efter konk og taskekrabber, kombineret med garnfiskeri efter tunger og torsk. Specielt konkfiskeriet er blevet en stadig større del af fiskeriet, de seneste år, selvom prisen for konksnegle er gået op og ned de sidste 5 måneder. Thomas Jensen, fungerende skipper på »Wicki-Alex«, håber at lande ca. 200 tons konksnegle i år. En opgave han regner med vil blive langt lettere nu.

»Der er overhovedet ingen sammenligning med hvad vi havde inden. Automatiseringen har gjort at folk kan arbejde hele dagen uden at blive ødelagt, der er ikke nogen der bliver slidt op. Førhen var det også farligere for mandskabet, for nu er det blevet installeret sådan at tejnen lander på bordet uden mulighed for at flyve rundt. Der er slet ingen sammenligning.«
»I forhold til effektiviteten fisker vi ikke hurtigere end før, men vi får et bedre produkt med vaskemaskinen og vi kan arbejde i længere tid. Før måtte vi stoppe for folk kunne simpelthen ikke mere. Nu kan vi nærmest bare blive ved og ved.«

Det nye anlæg ombord på »Wicki-Alex«

Selve designet af automatiseringen har skipper Thomas Jensen i høj grad selv stået for sammen med firmaet Aquamind, mens Smeden Bomholt har hjulpet med at realisere skitserne på tegnebrættet. Automatiseringen består blandt andet i ruller på løningen for at hjælpe tejnen ind på skibet, placering af arm til tejnehaler, sådan at tejnerne ikke skal løftes af, men lander på sortérbordet automatisk. Sortérbordet og vaskemaskinen er integreret, sådan at vaskemaskinen udover at rengøre fangsten også finsorterer skaller, ben fra agn og lignende fra. Dermed skal fiskeren ved sortérbordet kun tømme tejnen, kyle den brugte madding over bord og sende den videre.

I fiskeristøtteordningen under EU er der blevet bevilget penge til at automatisere tejnefiskeriet i Danmark og opskalering af tejnefiskeriet efter taskekrabber generelt. Fiskeriet med tejner er et traditionsrigt fiskeri, men der er ikke sket mange forbedringer for arbejdsmiljøet i de seneste mange år. Det er et fysisk hårdt arbejde, og det går ud over hænder, ryg og skuldre, når de tunge tejner skal flyttes rundt på skibet og af og til koster det længerevarende sygemeldinger, hvilket har skræmt interesserede fiskere væk fra fiskeriet. Den nye viden om automatisering kan måske få interesserede til at gå ind i fiskeriet.

I alle tilfælde er man velkommen på »Wicki-Alex«, hvis man har lyst til at se hvordan det hele er skruet ergonomisk rigtigt sammen.