Fiskeriets Arbejdsmiljøråds årsberetning er netop udkommet

Fiskeriets Arbejdsmiljøråds årsberetning er netop udkommet

Her gennemgår direktøren Flemming Nygaard Christensen 2013, der ligesom tidligere år har været præget af stor aktivitet i rådets kerneområder.

I beretningen henvises der blandt andet til den store efterspørgsel, der har været på støjmålinger og før-syn samt råd og vejledning ved udarbejdelsen af APV. Ligesom vejledning og introduktion til Arbejdsmiljørådets bredde vifte af muligheder, der er i rådets webbaserede Safety Management System, har været en succes.

Nyansættelse af konsulent midt på året

Det øgede aktivitetsniveau, muliggjorde midt på året en ansættelse af konsulent Lars Høgner, som var med til at afhjælpe arbejdspresset i forbindelse med de stadigt flere og flere projekter, der skulle afvikles.

Et år hvor alvorlige arbejdsulykker igen er reduceret

Året 2013 har for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, budt på mange og store udfordringer og har også på mange områder, været et begivenhedsrigt år, der trods alt har givet mange betydende sejre. Rådet har søsat et utal af nye projekter og derigennem fået bekræftet, at sikkerhedskulturen er på rette kurs. Det har været et 2013, hvor antallet af alvorlige arbejdsulykker er reduceret i forhold til året før. Hvilket har givet ny erfaring og viden til rådet, og samtidig været medvirkende til at sætte nye pejlemærker og nye målsætninger op for det videre arbejde indenfor arbejdsmiljøet.

Fiskerierhvervet fortsætter den positive udvikling med færre ulykker

Læs årsberetningen her og få viden om hvorfor alt peger på at fiskerierhvervet kan fortsætte den positive udvikling i forhold til ulykker på fiskeskibe og forhåbentligt vise en reduktion i antallet igen i 2014.