Arbejdsmiljø-projekt om nedslidning i fiskeriet

Arbejdsmiljø-projekt om nedslidning i fiskeriet

Det lykkedes i 2014 at få financeret et pilotprojekt, som skulle kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i fiskerierhvervet. Projektets titel er ”Krydspres og følelsesmæssig nedslidning i fiskeri”.

Det psykiske arbejdsmiljø er aldrig tidligere blevet kortlagt i fiskeriet, ligesom det har været gjort i andre erhverv. Der er studeret og forsket meget i, hvordan fisken har det, men aldrig set på, hvordan fiskerne der er i erhvervet trives i myldret af stadig stigende antal regler, forordninger og reguleringer.

Derfor har Fiskeriets Arbejdsmiljøråd ønsket at undersøge, hvordan fiskerne påvirkes og har det. Hvilke typer problemer og udfordringer optræder, og hvad har fiskerne oplevet som positive forandringer. Hvad bør der om muligt tages handling på og hvordan?

Pilotprojektet omfattede litteraturstudie og interview af et repræsentativt udsnit af fiskere.

Pilotprojektet vil på basis af litteraturstudiet og de 25 interviews umiddelbart kunne bruges til at identificere og efterfølgende prioritere en række områder, der kunne gøres til genstand for forebyggelsesmæssig fokus.

Pilotprojektet er samtidig et kvalificeret oplæg til en efterfølgende større og fokuseret hovedundersøgelse og intervention. Rapporten kan læses her.