Amerikanske NOAA udsteder realkreditlignende lån til erhvervsfiskeriet

Amerikanske NOAA udsteder realkreditlignende lån til erhvervsfiskeriet

Det er det amerikanske The National Oceanic og Atmospheric Administration (NOAA) der godkender ansøgninger om fiskeri-relaterede lån.

NOAA accepterer ansøgninger fra erhvervsfiskere og dambrugere, der ønsker at modtage en del af NOAA´s $ 100.000.000 dollars store udlån, der er tildelt for 2016, skriver Gloucester Times i sin nyhedsportal.

Lån med lang løbetid og fornuftig rente

Lånene løber fra fem til 25 år, og har en markedsorienteret og konkurrencedygtig rente. NOAA godkender ansøgninger fra dem, der arbejder indenfor erhvervsfiskeriet samt havbrug og dambrug.

Lån til nybygning eller til ombygning af fiskefartøjer eller til ændringer af fangstmetoder og / eller forbedring om bord af sikkerheden for besætningen m.m. støttes. Ligesom investeringer til redskaber der forebygger og reducerer discard eller lån til dækning af udstyr til elektronisk indrapportering af fiskedata, ligeledes bevilges.

Artiklen bringes af FiskerForum.dk, som en øjenåbner for netop at vise andre landes positive indstilling overfor fiskeriet og disse landes tiltag for at bedre fiskernes forhold.