Ændring af tilladte fangstrationer for Sild i Vestlige Østersø for fartøjer tilmeldt Kystfisker

Ændring af tilladte fangstrationer for Sild i Vestlige Østersø for fartøjer tilmeldt Kystfisker

Rationen hæves på sild i Kystfiskerordningen i Vestlige Østersø

Da der inden for den afsatte mængde til Kystfiskeriordningen af sild i Vestlige Østersø underområde 22R11;24 skønnes at være plads til øget fiskeri, hæves rationen som følgende:

Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22R11;24

Fra den 1. december 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 60 tons sild pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. december 2017