Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer


Udnyttelsen af de for MAF-fartøjer samlede til rådighed værende mængde af visse kvoter vurderes at være sådan, at rationerne i visse fiskerier kan forhøjes, og det meddeles herved, hvilke ændrede mængder det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal.

Jf. § 126 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeridirektoratets Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter.

Torsk i Nordsøen
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 900 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.800 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Torsk i Skagerrak
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 900 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.800 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Torsk i Kattegat
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 450 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 900 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.500 kg

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 9.000 kg

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 9.000 kg

Tunge i Nordsøen
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 600 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 300 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 900 kg

Rødspætte i Nordsøen
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 600 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg

Rødspætte i Skagerrak
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 600 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg

Rødspætte i Kattegat
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 600 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne
Fra mandag den 1. januar 2007 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 600 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1535 af 18. december 2006, § 2, jf. bilag 6”