6 mio Euro fra EU har fået Norge med i Smartfish H2020

6 mio Euro fra EU har fået Norge med i Smartfish H2020

Med det EU-støttet Smartfish H2020 projekt, får norsk fiskeri nu muligheden for at tænke innovativt og fremadrettet, når der skal udvikles og testes samt promeres nye forskellige højteknologiske systemer.

Systemer der kan ressourceeffektivisere fiskerisektoren og forbedre den automatiske dataindsamling. Med baggrund i ønsket om at udvikle og bidrage til en bedre forvaltning af fiskeresourcerne samt en overvågning af, at regler og forordninger overholdes, så fiskeriets påvirkning af det marine miljø bliver så minimalt og reduceret som overhovedet muligt.

Et fire-årigt projekt

Projektet løber fra 2018 og frem til 2021, sker i samarbejde med fiskeribranchen og teknologileverandørerne samt forskere fra en hel række lande, som alle er partnere i projektet H2020 Smartfish.

Rachel Tiller fra Sintef Ocean, siger i en kommentar til samarbejdet, »Der kan komme revolutionerende resultater ud af samarbejdet. Et samarbejde der går ud på at udvikle en del teknologiske løsninger for branchen, hvor målet er at komme op med nye løsninger for blandet andet bestandsoptimering samt selektering af fangsten, før den hives om bord.«

Der skal testes teknologiske løsninger

Samarbejdet dækker også over en hel række unikke systemer der skal udvikles og efterfølgende afprøves i de forskellige havområder. Blandt andet maskinsyn og kamerateknologi samt dataprossering og ROV teknologi. Derudover vil der blive forsket i kunstik intelligens og smarttelefoner m.m.

Det tværfaglige samarbejde kæder 18 forskellige partnere fra seks forskellige land over hele Europa, sammen i projektet. Der med de teknologiske tiltag skal testes i så forskellige farvande som Barentshavet og Norskehavet samt Nordsøen, Sortehavet og Middelhavet. Et stort projekt, hvor målet er bedre forvaltning samt finde måder hvorpå bifangst kan reduceres betydeligt, så man istedet får den korrekte fisk med op hver gang, så træfsikkerheden og effektiviteten kan øges.

Du kan læse hele nyheden på Fiskeribladet.no her